Kåseri om Fredrikshalds distriktsfengsel

Til tross for varmt sommervær møtte hele 63 tilhørere opp for å høre Rolf B. Wegner kåsere om sin bok «Fredrikshalds distriktsfengsel – byen, fengselet og fangene» på Foreningen Nordens medlemsmøte tirsdag.

Boken handler både om bygningen, fangene som satt der, deres hverdag og det indre liv i fengselet. Loven om distriktsfengsler kom i 1857 og 56 lokalfengsler ble opprettet på 1860-70 tallet. Fredrikshalds distriktsfengsel ble først nedlagt som fengsel i 1976. Hovedfløyen ble etter hvert politikammer. Bygningen ble totalfredet i 2017.

Wegner fortalte med innlevelse om fangenes liv under spartanske forhold, om mat, hygiene, rømmingsforsøk, turer i luftegården. Fra 1924 kom Oslofanger dit på grunn av plassmangel i Oslo, og det forverret miljøet i fengselet.

Av kjente personer som har sittet i Fredrikshalds distriktsfengsel kan nevnes giftmordersken Sophie Johannesdatter og Gestaposjefen i Halden Wilhelm F. Heinrichs.

Det arbeides nå med å opprette et fengselsmuseum i bygningen, som forventes å være klart om et halvt års tid.

Tekst: Torhild Larsen

Foto. Terje Vidar Høvik

Kommentarer

kommentarer