-Jeg opplever en mer kynisk holdning til frivillige

Det har skjedd mye spennende i Halden de siste årene, og vi ser at det stadig skjer nye ting. Det går ikke en eneste dag uten at det avholdes en eller annen form for arrangement, det være seg konserter, utstillinger eller idrettsarrangement et eller annet sted i kommunen vår. Haldenserne er gode på å finne på noe og de er gode på å stille opp når noe skjer.

Mange av disse arrangementene er avhengige av at noen stiller opp som frivillig. Det kan handle om kioskvakt på allsang , billettør på russetreff eller som bærehjelp på Kultursalen når Riksteateret kommer på besøk. Det kan også være som renholder på ishallen i forbindelse med en hockekamp, som billettør på stadion når Kvik spiller kamp, eller det kan være som vaffelsteker på en konsert hos Frivilligsentralen. Leksehjelper og natteravn er også noen eksempler. Oppgavene er mange, men felles for de alle er at det er mennesker som bruker av egen fritid til å bidra til lokalsamfunnet .

Etter snart 13 år som frivillig opplever jeg en stadig endret holdning til bruken av frivillige. Ikke først og fremst i bruken av frivillige under egne arrangement, men frivillighet som en bestillingsvare. Alt har sin pris og de ulike arrangørene har budsjetter de skal forholde seg til. Mange går med underskudd til tross for at de har spinket og spart inn der de har kunnet. Og felles for mange er etter min erfaring at de sparer inn på budsjettet for frivillige.

Frivillig arbeid er i utgangspunktet gratis, men det koster å koordinere frivilligheten. Og det tar tid. Derfor mottar som oftest klubben eller organisasjonen den frivillige representerer en liten sum pr time for frivilligheten. Penger som går tilbake igjen til samfunnet i form av for eksempel fotball og hockeyskole for de minste eller som en hyggelig stund for beboerne på Søsterveien.
Dersom man omsetter absolutt alt av frivillig arbeid i landet i kroner og øre motsvarer det rundt regnet 700 milliarder kroner pr år. En svimlende sum.

Jeg opplever en mer kynisk holdning til frivillige hvor man tror at man bare kan plukke dem fra ei hylle og sette de tilbake om en ikke trenger de lenger. Kanskje til og med at det laget eller foreningen man tilhører ikke får betalt for alle timene man har utført som frivillig. For meg personlig tærer dette på motivasjonen. Derfor ønsker jeg å utfordre arrangementbyen Halden til å organisere en frivilligkonferanse, et forum hvor både arrangører og frivillige samles til dialog hvor resultatet kanskje ender i en god handlingsplan for arrangementer og frivillighet i kommunen vår.

Tar dere ballen ?

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer