Hva skal de egentlig forhandle om?

I torsdagens Formannskapsmøte ble det presentert syv budsjettforslag i tillegg til Rådmannens forslag. Ingen av budsjettene fikk flertall. Høyre og Senterpartiet har levert et felles budsjett og det er grunn til å tro at det blir grunnlaget for forhandlinger med de andre partiene. Slik det politiske landskapet i Halden ser ut nå er det Krf, Venstre og MdG som er reelle forhandlingspartnere. Men hva skal de egentlig forhandle om?
Foto: Nina Røsnæs

De forskjellige partiene har tatt utgangspunkt i Rådmannens budsjettforslag når de har lagt frem egne budsjett. Men hvor mye har de endret, lagt inn egne tiltak eller gjort andre økonomiske grep? Her er en kort guide til de forslagene som har en økonomisk side.

Krf
– Undervisning og oppvekst styrkes med 1 million kroner, øremerket økt lærertetthet i 1.-4.trinn
– Halden kommune opprettholder sin årlige støtte til Kirkens SOS Borg med 10 000 kroner.
– Kjøp av markedsføring fra Grensearena AS reduseres med 1 million kroner
– Følger Rådmannens forslag om å øke eiendomsskatten

Venstre

– Vil bevilge 1 million kroner til kompetanseheving av lærere
– Vil bevilge 1 million kroner til forbruksmateriell/læremidler i skolen
– Vil ikke øke eiendomsskatten
– Ønsker ikke å starte prosjektet med ny brannstasjon i 2017

Miljøpartiet de Grønne
– Ønsker å øke eiendomsskatten
– Overtagelse av Samfundet ved å selge kommunens aksjer i Halden Utvikling.
– Vil bevilge 200 000 kroner til sykkel- og turveier
– Vil bevilge 100 000 kroner til utbedring av eksisterende turstier.
– Opprette en deltidsstilling som skal jobbe med friluftsliv/folkehelsetiltak. Prislappen er 300 000 kroner.
– Opprette en stilling som Klimaombud. Prislappen er 300 000 kroner.
– Redusere bevilgningen til Allsang på Grensen med 1 million kroner.

Høyre og Senterpartiet
– Følger Rådmannens forslag om å øke eiendomsskatten
– Vil bevilge 400 000 kroner til rekrutteringstiltak innen helse- og sosial.
– Vil bevilge 1 million kroner til kompetanseheving for lærere
– Sparer inn omtrent 2 millioner på redusert sykefravær og redusert vikarbruk.

Eiendomsskatten står naturligvis sentralt og slik det ser ut nå er det Venstre som ikke ønsker å øke den. Andre tiltak som er foreslått dreier seg i all hovedsak om mindre summer sammenlignet med helheten i budsjettet som er på omtrent 1,5 milliard kroner. I tillegg kommer investeringsbudsjettet på drøye 800 millioner kroner.

Budsjett for Halden kommune 2017 skal vedtas i Kommunestyret 15.desember.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer