Hva er viktig for kulturrådet?

Halden kommunes Sentrumsplan ligger ute til høring og blant de som har sendt innspill er Halden kulturråd. Stikkord er Kulturkvartalet, Samfundet og bygningsvern.

Halden kulturråd er talerøret for kulturlivet i Halden. I sitt innspill til kommunen konsentrerer de seg i all hovedsak om Kulturkvartalet og nordsiden.
De har basert høringssvaret sitt på det de sendte inn i den første runden i 2015 og lagt til noen ekstra punkter for å tilpasse det til det siste utkastet til sentrumsplan.

Ønsker Kulturkvartalet som hovedsatsingsområde
Det er neppe noen overraskelse for de som har fulgt kulturdebatten de siste årene at Kulturkvartalet er i fokus hos Kulturrådet.
Kulturkvartalet består av Konservativen, Fredrikshalds teater, Samfundet, Folkets Hus, Gamle Ynglingen, Halden kino og Halden bibliotek.
– Området inneholder en rekke unike kulturminner som må forvaltes på beste måte, gjennom aktiv bruk og nødvendig vedlikehold. Man må arbeide for å holde på kulturaktivitetene som er i området i dag, og få inn nye, skriver kulturrådet. De ønsker at kommunen oppretter en ”promoteringsorganisasjon” for kvartalet som skal omfatte offentlige, private og frivillige aktører.

Kulturrådet ønsker at kommunen skal satse på utearealer og lekeplass i området, ikke nybygg eller parkeringsplasser. De ønsker også at bygget til Moderne Markiser skal vernes.
De har også et ønske om å ”begrense vibrasjonene i Konservativen” ved å senke hastigheten til maks 20 km/t for kjøretøy som passerer i området.
–  Vi foreslår brostensbelagt gategrunn mellom Kinoen og Fredrikshald Theater og etablering av fartsdumper i hver ende snarest. Deretter brostensbelagte gater i hele kulturkvartalet, når kommunens økonomi tillater dette.

15676298_10153979539931529_4324945041171873774_o

Ønsker forbud mot kjøpesenterutbygging
Kulturrådet skriver i sin uttalelse fra 2015 at de ønsker forbud mot all kjøpesenterutbygging inntil handelen i gågata er revitalisert.
– Ved alle forhandlinger med kjøpesentre må det stilles krav om at kjøpesenteret knyttes nærmere til sentrum, funksjonelt og i utformingen. Det må også stilles krav om bedre samarbeid mellom kjøpesentre og lokal handelsstand for å sikre en helhetlig utvikling der også gatehandelen styrkes.

Det er flere gårdeiere i sentrum som ønsker å bygge leiligheter i 1. etg på sine bygg der det tidligere var kontorer eller butikker. Det er Kulturrådet imot.
– Det må ikke gis dispensasjoner til bruksendring for 1. etg fra næring til bolig. 1.etg skal i størst mulig grad benyttes til næring, ikke boliger.

– Halden bør få en byantikvar/konservator
Det er mange år siden Halden hadde en byantikvar eller konservator. I kommunens planarbeid er det ingen som er dedikert til de arbeidsområdene en antikvar ville dekket og det bekymrer Kulturrådet.

Kulturrådet er også tydelige på at de ikke ønsker kontrasteffekter når det bygges nytt i den historiske bebyggelsen.
– Vi mener sentrums viktigste verdi ligger i det historiske preget, med mye bevart eldre bebyggelse. Disse verdiene er avgjørende for områdets fremtidige økonomiske utvikling, som et attraktivt byområde for både fastboende og turister.

Annonse
Skjermbilde 2017-02-09 kl. 17.41.47

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer