Halden kulturråd søker daglig leder

Halden kulturråd er en interesseorganisasjon for byens kulturliv. Kulturrådet har som formål å samle byens kulturutøvere i et kulturnettverk, være kulturlivets talerør og samarbeidspartner mot politikere og offentlig administrasjon, arbeide for best mulig rammebetingelser for byens frivillige og profesjonelle kulturarbeidere, drive utadrettet medlemsvirksomhet.

Halden kulturråd søker ny daglig leder.

Halden kulturråds daglige leder går over i andre oppgaver og vi søker hennes etterfølger, fortrinnsvis fra 1. februar 2024.

Deltidsstilling ca. 40% – kan utvides til 45%.

Stillingen er for ett år om gangen, med stor sannsynlighet for videreføring.

Er du over gjennomsnittet opptatt av kultur? Vil du være med å påvirke kulturbyen Haldens framtid? Da kan dette være jobben for deg.

Vi kan tilby en svært spennende og givende jobb.

Som daglig leder i kulturrådet vil du blant annet få ansvar for oppfølging av Halden kommunes kulturpolitikk. Du vil være en viktig samarbeidspartner for kommuneadministrasjonen og ha påvirkningsmulighet på hvilken retning byens kultursatsing skal ha. Daglig leder i kulturrådet fungerer i stor grad som bindeledd mellom byens kulturutøvere/-organisasjoner, og mellom disse og kulturadministrasjon. Du vil også ha ansvar for å følge opp/lede Halden kulturråds egne utviklingsprosjekter, drive utadrettet medlemsarbeid, samt ha ansvar for Kulturrådets økonomi og regnskap.

Som daglig leder i Halden kulturråd vil du være en av de personene i Halden med best oversikt over hva som rører seg på kulturfronten. Du vil være en ressurs for kulturutøverne om de trenger hjelp, eller bare lurer på noe.

Vi ønsker en daglig leder med erfaring fra kulturfeltet. Du må ha gode samarbeidsevner, evnen til å se viktigheten av sjangerbredde, være uredd, positiv og utadvendt. Det er en fordel om du allerede har et nettverk og kjenner kulturbyen Halden fra før. Videre er det en fordel om du har ledererfaring, samt økonomi- og regnskapserfaring.

Om dette høres ut som noe for deg, så ikke nøl med å søke.

Ved ev. spørsmål om stillingen ta kontakt med Eva Denis på mail: dagligleder@haldenkulturraad.noeller på telefon 930 60 919

Søknad med cv sendes på mail til dagligleder@haldenkulturraad.no

Søknadsfrist: fredag 24. november 2023.


 

 

Kommentarer

kommentarer