Halden kommune inviterer til seniorkonferanse

Halden kommune inviterer til seniorkonferanse!

Halden kommune arrangerer en seniorkonferanse 21. mars fra kl. 12.00 til 15.30 i Byparken. Målet med konferansen er å spre kunnskap og informasjon, samt inspirere og engasjere eldre til å leve et aktivt og trygt liv slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig.

Konferansen er gratis og åpen for alle seniorer. Det er ingen påmelding – vi oppfordrer alle som føler seg som en senior å komme innom denne dagen.

Programmet for seniorkonferansen:

12:00 Åpning av konferansen: Else-Marie Waleur Andersen, leder for Sparebank1 stiftelsen.
12:05 Servering av rundstykker og besøk av stands.
12:30 Velkommen: Roar Vevelstad, kommunedirektør Halden kommune.
12:40 Hverdagsaktivitetene er viktige for oss seniorer: Nils Erik Ness, tidligere forbundsleder Ergoterapeutene.
13:00 Fysisk aktivitet og fallforebygging: Martine Andreassen og Sindre Hopen Lie, fysioterapeut Halden kommune.
13:20 Pause og besøk av stands.
13:40 Svindel og ID-bedrageri: Aleksander Westlund, politikontakt Halden politistasjonsdistrikt.
14:10 Finn din egen vei til god og sunn aldring: Kjersti Gjøsund, kommuneoverlege Halden kommune.
14:30 Pause med kaffe og kaker.
14:50 Musikalsk innslag ved Ludvik Svarstad Falch: 12 år gamle Ludvik kom på 2. plass i Norske talenter.
15:00 Trygg i egen bolig: Merete Larsson og Benedicte Borge Bakstad, ergoterapeut Halden kommune.
15:20 Eldrerådet – hvem er de?: Elin Lexander, leder Eldrerådet Halden.
15:30 Avslutning av konferansen

Les mer her: Seniorkonferanse – Halden kommune

I tillegg til foredragene vil det være stands fra ulike frivillige organisasjoner og Halden kommune som tilbyr aktiviteter og tjenester for seniorer. Det blir også enkel servering underveis.

Halden kommune ønsker å rette en stor takk til Statsforvalteren for tilskuddsmidler som gjør denne konferansen mulig.

Vi håper at du vil sette av dagen til en inspirerende og lærerik seniorkonferanse!

Vi ønsker alle seniorer hjertelig velkommen!

 

 

 


 

 

 

Kommentarer

kommentarer