Hadde forventet flere oppgaver i Viken

Regjeringen har foreslått nye oppgaver for fylkeskommunene i en ny region. Fylkesordfører Ole Haabeth hadde forventet mer.

– Jeg må si jeg ble ganske skuffet over dette. Dette har blitt som mange av oss fryktet: En reform som i stor grad bare handler om geografi og å flytte grenser, sier Haabeth.

På en pressekonferanse onsdag la kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fram tre proposisjoner – som altså er regjeringens formelle forslag til vedtak som legges fram for Stortinget – om kommune- og regionreformen.

Som ventet foreslår regjeringen at Østfold skal slås sammen med Buskerud og Akershus til storregionen Viken.

Nye oppgaver

Regjeringen foreslår at fylkeskommunen i de nye regionene får nye oppgaver og ansvar. Disse oppgavene innebærer blant annet:

  • Kjøp av innenlandske flyruter
  • Tilskudd til private lufthavner
  • Ansvar for statlige fiskerihavneanlegg
  • Ansvar for midler til kulturinstitusjoner
  • Flere friluftslivoppgaver
  • Flere kulturminneoppgaver

I tillegg skal det ses på muligheten for en ny fylkeskommunal veiadministrasjon, samt å gi fylkeskommunene en forsterket rolle innenfor kompetansepolitikken.

– Hensikten med regionreformen er å styrke fylkeskommunen som regionale samfunnsutviklere, heter det videre i pressemeldingen fra regjeringen.

Den hensikten oppnår ikke regjeringen med proposisjonen som nå foreligger, mener Haabeth.

– Det statsråden la fram i dag, er ikke spesielt relevant for oss i Østfold. Regjeringen bruker ikke den muligheten de nå har til å skape nye spennende store regioner der staten gir fra seg noen av de mange oppgavene de har, sier fylkesordføreren.

Haabeth mener det er betenkelig at fylkeskommunene også kan miste noen av dagens oppgaver. Blant annet foreslås tannhelsetjenesten overført til kommunene, og overføring av kollektivansvar til noen enkelte større kommuner kan få konsekvenser for det helhetlige tilbudet, påpeker han.

Har flertall

Det er de fire partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti som er enige om en kommune- og regionreform, der mange av landets kommuner og fylker skal slås sammen til større enheter. De fire partiene har flertall på Stortinget.

I februar kom det fram at det nye Norges-kartet fra 1. januar 2020 vil bestå av 358 kommuner og 10 regioner. En av disse nye regionene vil altså bli Viken – der fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud sammen skal etablere en storregion med 1,4 millioner innbyggere.

Politikerne sa nei til avtale

Østfold, Akershus og Buskerud var i høst i forhandlinger om å etablere Viken. Forhandlingsutvalget i fylkene ble i november enige om en avtale som blant annet fordelte oppgaver imellom de tre fylkene. 

Da fylkestinget i Østfold behandlet denne avtalen i desember, sa et flertall nei til dannelsen av Viken.

Men nå tyder altså det meste på at de tre fylkene igjen må sette seg til forhandlingsbordet.

Det er ventet et vedtak i Stortinget før sommeren.

Pressemelding fra Østfold fylkeskommune. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer