GrenseArena AS avvikles

Historien om GrenseArena startet vinteren 2013. Selskapet ble dannet for å jobbe med Allsang på Grensen og sikre programmets tilstedeværelse i Halden. Nå er Allsang et eget AS og GrenseArena har ikke kommet i mål med å sikre seg nye oppgaver. Som en konsekvens av dette avvikler de nå virksomheten.

I et brev til Halden kommune tidlig i januar skriver styret i GrenseArena at de har jobbet med å utvikle destinasjon Halden videre med GrenseArena som en viktig aktør og pådriver. De har hatt møter med kommunen om dette.
– Helt siden GrenseArena AS ble etablert i 2013 har det vært et sterkt ønske fra aksjonærene at Halden kommune skulle inn på eiersiden. Dette skulle gi et nyetablert selskap den tyngde og tillit som var og er nødvendig, skriver styreleder Harald Kynningsrud.

Aksjonærene i GrenseArena AS er Kynningsrud AS, Ringstad Eiendom AS, Berg Sparebank, GG Gruppen AS og Communicate Norge.

I en lang periode har GrenseArena jobbet aktivt med kommunen og andre næringsdrivende for å sikre nye prosjekter i Halden. Dette har blant annet vært aktuelt gjennom prosjektet ”Arrangementsbyen Halden”, men der har kommunen valgt Halden turist som eneste samarbeidspartner.
– Det er ingen stor dramatikk i det som skjer. Vi skulle gjerne hatt Halden kommune inn på eiersiden i GrenseArena AS, men det lot seg ikke gjøre. GrenseArena AS fikk heller ikke noe oppdrag for å videreutvikle Halden som arrangementsby innen kultur og idrett, forteller Kynningsrud.

Else-Marie Andersen Guldahl har vært ansatt som daglig leder i GrenseArena siden mai 2015.
– Da Halden kommune ikke ønsket et videre samarbeid med GrenseArena AS gjennom et felles eierskap, ble GrenseAreana AS et selskap uten mandat og myndighet. Det betyr igjen at Else-Marie Guldahl Andersen ikke har arbeidsoppgaver. Med dette som bakgrunn avslutter hun sitt arbeidsforhold som daglig leder og eneste ansatt i GrenseArena AS. Vi beklager dette, da Else-Marie har høy kompetanse og gode personlige egenskaper. Hun har gjort en grundig og god jobb i den tiden hun har vært hos oss.

Kynningsrud presiserer at avviklingen av GrenseArena AS ikke får noen betydning for Allsang på Grensen AS som eget selskap.
– Selskapet Allsang på Grensen AS består og vi er fortsatt ansvalige for arrangementet. Avtalen med TV2 er også undertegnet. Ole Evenrud og Heidi Sandmo er ansatt  i Eventyrlie AS fra 01.01.2017.
Etter sesongen 2017 blir det en ny evaluering og videre diskusjoner mellom Allsang på Grensen AS og  Eventyrlie AS.

Kommentarer

kommentarer