Gratis nettbrett til elever

Det er ingen tvil om at økonomien i Halden kommune er stram. Til tross for dette finner Arbeiderpartiet rom for en satsting på nettbrett i forslaget til budsjett for 2016. 

I rådmannens budsjettforslag er det lagt inn store kutt i undervisningssektoren.
 I skole må en i løpet av 2016 gjennomføre betydelig kutt på så godt som alle områder av driften; lærere, assistenter, spesialpedagogisk undervisning, morsmålsundervisning/GNO og i SFO. Dette vil si at skolene må redusere innsatsen sin på alle felter.

Halden Arbeiderparti vet at kommunens økonomi må gjennom en omstilling, men ønsker likevel å legge inn en satsing på nettbrett til elever.
– For oss handler dette om å vise at selv i et stramt budsjett er det mulig å tenke nytt, det er mulig å investere i fremtiden, forteller gruppeleder i Arbeiderpartiet, Arve Sigmundstad.
Han ønsker at skolene skal ha fokus på at det er høyst nødvendig å utvikle den digitale kompetansen også i skolen.
– Nettbrett og smarttelefoner er en del av hverdagen til barn og unge. Ved å gjennomføre et prøveprosjekt med nettbrett kan vi bidra til å sette det inn i en pedagogisk ramme.

Arbeiderpartiet foreslår å bruke 2,5 millioner på nettbrett,
– Tanken er at det utgjør innkjøp av ca 1000 brett som vi kan bruke til et prøveprosjekt. I neste budsjett ønsker vi å legge inn midler til at alle elevene i Halden får hvert sitt.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer