Gikk glipp av fest og moro

Russekullet 2020, eller corona-russen, fikk virkelig merke pandemien og nedstengningen i samfunnet fra mars. Caroline Marie Bøe Olsen og Emili M.H. Erichsen representerer russen som forteller at de gikk glipp av mye fest og moro i russetiden og at de derfor hadde penger til overs.

Pengene som er en anselig sum på 23.500 kroner bestemte de ved avstemning skulle gis til en virksomhet som har bidratt med corona-tilpassede arrangementer for sårbare grupper i samfunnet. At noen har «holdt hjulene i gang» har vært viktig og veldig bra, forteller Caroline og Emili.

Begge studerer og har ekstrajobber i helsevesenet og møter mange som har opplevd å være engstelige og kjent på savnet etter familie og større sosial kontakt.

Tar mer ansvar nå

Om de brått har blitt voksne og mer reflekterte i løpet av det siste året, så svarer de begge at jo…

– Vi tar i hvert fall mye hensyn og tar mer ansvar enn for oss selv.

Caroline studerer sykepleie på Gjøvik og vel hjemme i Halden i  juleferien var det ikke mulig å samle hun kunne ønske. Emili studerer paramedisin / ambulansefag i Fredrikstad og forteller hun savner å ha fysisk oppmøte på skolen.

– Du skal være ekstra disiplinert når du må jobbe mye alene og en praksistid sier Emili, som også savner organisert trening og håndballkamper.

– Det blir mye lesing og skole på egen hånd og lite trening for tiden.

Nå ønsker begge neste års russ, 02-kullet en fin russetid, men legger til at det ser fortsatt noe usikkert ut, når det gjelder en «normal» russetid, også for dem.

Halden frivilligsentral har i løpet av året, prioritert å holde åpent, med visse begrensninger med hensyn til smittevern og strenge smittevern-regler. Det har derfor vært gjennomført tilbud om lekseverksted for elever på videregående skole og elever ved Halden kommunale kompetansesenter. Det har vært åpent for andre grupper for konserter, sang- og musikk-aktiviteter og det har vært åpent for engelsk-kurs, hobbygrupper, fysisk aktivitet ute og inne, for å nevne noe.

Det ble ikke mulig i år å samle mange på Haldens Klub til tradisjonell «åpen dør på julaften» for enslige og for barnefamilier, har denne dagen blitt erstattet med tre søndager for enslige, med samvær, servering av middag og minikonsert.

Her synger Daniel Sandvik på en av søndagssammenkomstene: 

Halden frivilligsentral er svært takknemlig for den generøse gaven og vi er allerede i gang med å planlegge, og selvsagt med smittevern-hensyn,  flere sosiale samlinger, turer og aktivitet som inkluderer barnefamiliene og andre med lite nettverk.

Smittevern-ambassadører 

Halden frivilligsentral hadde besøk av KS og mange ordførere fra Polen den 11. mars- dagen før nasjonale myndigheter besluttet nedstengning av store deler av samfunnet. Frivilligsentralen fokuserte i den første tiden på å tilby ordningen Telefonvenn og en telefon-tjeneste der man kunne ringe til noen som hadde tid til en prat. I møter med Internasjonal kvinnegruppe ble det bestemt å holde åpent til faste tider på frivilligsentralen og det ble igangsatt et arbeid som til nå har resultert i over 50 engasjerte frivillige som har bidratt med å oversette smittevern-regler til nærmere 40 språk.

Foto: Halden Frivilligsentral.
Foto: Halden Frivilligsentral.

Mange av smittevernambassadørene har også skrevet plakater, blitt fotografert med plakatene og lest reglene på «sitt» språk i flere videoer som er produsert og publisert. Det er mange som har samarbeidet med ulik kompetanse i informasjonskampanjen og flere har stått på stand og delt ut brosjyremateriell og håndsprit. Sammen med Folkehelseinstituttet, Oslo og Drammen ble frivilligsentralen invitert av kommunikasjonssjefen i Viken for å presentere vår kampanje, for over 80 kommuneledere og kommunikasjonsfolk i Viken og Oslo.

Halden frivilligsentral har opprettet en FB-side, i samarbeid med Kurdish Women`s Rights, der det blir presentert lokal informasjon om smittevern-tiltak, i et samarbeid med Halden kommune.

Her finner du Facebooksiden.

 

Wenche Erichsen
Halden Frivilligsentral.

Kommentarer

kommentarer