Frivillige kan levere avfall fra strandrydding gratis

Hvalen som i forrige uke ble avlivet med over 30 plastposer i magen, har vært en vekker for mange. Bildene gjorde at mange flere forsto omfanget og konsekvensen av marin forsøpling. Hendelsen brakte det globale problemet inn på våre egne strender og inn i våre nære havområder. Spådommen om et hav med mer plast enn fisk i havet i 2050 ble plutselig en reell trussel. Ragn-Sells og Grønt Punkt Norge sørger nå i samarbeid for at frivillige kan levere avfall fra strandrydding gratis umiddelbart.
Toppbilde: Rydding på Hvaler under åpningen av Strandryddedagen 2016. Foto: Jan Petter Eid

I Norge har Miljødirektoratet bevilget midler til en refusjonsordning for utgifter til opprydding av marin forsøpling. Om ordningen blir videreført i 2017 blir imidlertid ikke offisielt besluttet før senere i vår.
– Dette hadde vi ikke tid til å vente på» sier Cecilie Lind, direktør for bærekraft i Ragn-Sells AS og Eirik Oland, samfunnskontakt i Grønt Punkt Norge. Begge sitter i styret i Hold Norge Rent og kjenner godt utfordringene knyttet til marin forsøpling. «Vi besluttet derfor å samarbeide om å umiddelbart tilby gratis mottak av alt avfall fra frivillig strandrydding på alle Ragn-Sells 20 anlegg rundt om i landet. Vi forskutterer dermed refusjonsordningen og deler på risikoen dersom den mot formodning ikke blir videreført. I tillegg sørger vi selvfølgelig for at så mye som mulig av avfallet gjenvinnes.

Lise Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent sier at Norge er helt avhengige av den innsatsen de frivillige gjør med å rydde norske strender for søppel.
– For å holde viljen til frivillig arbeid oppe er det utrolig viktig å tilrettelegge for at avfallet kan leveres uten kostnader for de frivillige. Vi er derfor glade for at Ragn-Sells og Grønt Punkt tar ansvar på denne måten og tilbyr gratis mottak for de frivillige nå med en gang. Det er mange som er ivrige og vil ut å rydde lenge før Strandryddedagen 6. mai»

Kriteriet for gratis mottak er at ryddeaksjonen registreres i Hold Norge Rent sin ryddeportalog at dette dokumenteres med levering via mobil eller utskrift. Leveransen må også avtales med Ragn-Sells sitt anlegg på forhånd og større mengder farlig avfall og EE-avfall må det varsles spesielt om. Bedrifter kan ikke levere marint avfall gratis. Haldensere kan levere til Ragn-Sells sitt anlegg i Sarpsborg.

Ragn-Sells har i mange år allerede tatt imot avfall fra strandryddedagen gratis. Det har vi gjort for å understøtte arbeidet med å bygge opp strandryddedagen til Norges største kollektive ryddedugnad. Ordningen har imidlertid vært lite kjent og dermed lite benyttet. Vi, som folk flest, føler at nå haster det. Derfor går vi ut nå, sammen med Grønt Punkt og både utvider og informerer om tilbudet, sier Cecilie Lind i Ragn-Sells AS.

Pressemelding fra Ragn-Sells AS, Grønt Punkt Norge og Hold Norge Rent. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer