Foredrag på Kulturhuset

Human-Etisk Forbunds lokallag i Halden inviterer til foredrag i Kulturhuset (det gamle biblioteket) onsdag 7. juni kl. 18.

Christina Livgard er spesialsykepleier og fagkonsulent på Brukerrommet (tidligere Sprøyterommet) ved Prindsen Mottakssenter i Oslo, hvor hun har jobbet i over 12 år, og arbeider med lavterskel rusarbeid tett på brukerne. Hun vil gi et innblikk i tankegangen bak reduksjon av rus-skade.

Om lag 10 000 mennesker i Norge injiserer sine rusmidler. I Norge finnes to sprøyterom (brukerrom) hvor man kan innta sine rusmidler trygt, under tilsyn av helsepersonell. Hovedhensikten er livredning og feltet er skadereduksjon. Andre hensikter er smitteforebygging, relasjonsbygging og økt verdighet.

Skadereduksjonstankegangen kan provosere.

Hvorfor er det slik?

Christina vil prøve å svare på bl.a.:

  • Er det samfunnets oppgave å forhindre individet i å ødelegge seg selv?
  • Hvordan er forholdet mellom moral og helsehjelp?

Dette er Christina Livgard fristet til å utfordre sammen med oss.

Gratis adgang. Det er bare å komme.

Vi ønsker alle velkommen til en interessant og lærerik kveld.

 


 

 

 

Kommentarer

kommentarer