Et integrerende kunstprosjekt

På årets Haldengalla mottok Dina og Ove Billington Sparebankstiftelsen Humanitærpris for sitt arbeid med Fargespill. Juryen begrunnet prisen med at Fargespill jobber for integrering ved å sørge for at haldenbarn får forståelse for og innblikk i hverandres kultur.

KanDusi tok en prat med Dina Billington om humanitærprisen og integreringsprosjektet Fargespill:

Gratulerer med humanitærprisen! Hvordan var det å motta denne prisen?

-Tusen hjertelig takk! Det var veldig hyggelig å få prisen, det oppmuntrer oss til å fortsette å jobbe for å utvikle Fargespill Østfold videre. Vi deler prisen med mange. Det hadde aldri eksistert noe Fargespill Østfold i Halden hvis det ikke hadde vært for samarbeidspartnere våre, instruktørene og alle de frivillige som bidrar, for ikke å snakke om de 100 barna og ungdommene som er med og som utgjør selve grunnstammen i Fargespill Østfold. Uten dem, deres sanger, bevegelser og kultur hadde vi aldri hatt en så spennende og inspirerende jobb. De seneste årene har Fargespill Østfold gitt ut singel og musikkvideo, opptrådd for kongen, spilt over 18 konserter og opptrådd for totalt 10 000 publikummerne! Prispengene muliggjør drømmen om å spille inn et musikkalbum med de største musikalske høydepunktene frem til nå.

Dina og Ove mottar Sparebank1-stiftelsens humanitærpris på Haldengallaen. Her med Kjell Hagen. Foto: Cliff James.

Dere fikk prisen fordi dere gjennom Fargespill gjør en stor innsats for integrering i Halden. På hvilken måte tenker du at Fargespill bidrar til integrering?

-I Fargespill legger vi opp til et gavebytte; du får noe av meg, så får jeg får noe av deg. I denne byttefilosofien ligger hemmeligheten til integrering, nemlig at vi blir gjensidig avhengige av hverandre. Fargespill Østfold har helt siden vi startet hatt fokus på å være en varm velkomst og en trygg havn. Det betyr at alle i ensemblet skal føle seg sett, inkludert og verdsatt. Vi er ikke ute etter å avdekke folks feil eller mangler, vi er heller ikke ute etter primært å hjelpe, men tvert i mot få ut det uforløste potensialet som bor i utøveren. Slik bruker vi kunstlivet som en arena for å fjerne offerroller og skape likeverd, noe som er en forutsetning i alle gode samfunn.

Integrering=kjernen av Fargespill

Synes du Fargespill fungerer bra som integreringsarena?

-Ja, det synes jeg. For betydningen av integrering er kjernen i Fargespill Østfold, som handler om å legge til rette for at ulike folk kan møtes og bli bedre kjent og bruke ressursene sine, uten å trenge og måtte gi avkall på sin kultur og identitet for å være en del av fellesskapet. Tenk deg at du ikke føler deg hjemme noe sted og ikke finner noen tilhørighet, da er det fort gjort å havne på utsiden og lete etter andre som har falt på utsiden, det fører sjeldent noe godt med seg! For å jobbe inkluderende er Fargespill Østfold opptatt av å være der barna og ungdommene er ved å holde til i tilgjengelige lokaler i bykjernen, samarbeide tett med skolene, ha kontakt med foreldrene, bruke dyktige pedagoger og ha fokus på kvalitet og faglig innhold, uten at det koster noe å være med.

Fargespill 2018. Foto: Ellen Midtfjeld.

Hvor viktig er integreringsdelen av Fargespillprosjektet for dere?

-Fargespill bygger på en enkel filosofi som handler om å se etter ressurser framfor mangler
hos folk. Vi har tro på at å bli møtt som en ressurs sørger for at man blir en ressurs. Vi er hele veien ute etter å finne «spesialkompetansen» til de som er med. Vi forsøker å ikke problematisere over at noen mangler språk eller sosiale koder, vi ønsker snarere å bygge videre på det folk allerede kan, så kommer det andre som regel etter hvert. På denne måten skaper vi vinnere framfor tapere. Men veien dit er ingen dans på roser, vi rydder stadig i kulturkonflikter og misforståelser, men det er i dialog med mennesker med ulik oppfatning enn oss selv vi vokser og utvikler oss som mennesker. Uten motstand og utfordringer blir det heller ikke skapt noe spennende kunst.

Vi ser at aktørene i Fargespill Østfold får troen på seg selv, talentet sitt og fremtiden som ligger foran dem. Men forestillingene gir også noe tilbake til storsamfunnet. Publikum får innblikk i mangfoldets underholdningspotensiale og konsertene skaper bevissthet om at inkludering er en viktig verdi og ressurs i samfunnet vårt.

Likevel handler ikke integrering primært om konserter. Integrering handler først og fremst om å ha mulighet for samhandling. Der den virkelige integreringen og samhandlingen finner sted hos oss er i prosessen, altså i månedene og ukene før konserten. Da står utrolig mange flotte folk i sving. Det planlegges og diskuteres for å finne de beste løsningene, det lages kostymer og rekvisitter, det lages mat, sanger og danser øves på, folk kjører og henter hverandre, det pyntes, ryddes og bæres osv, mange må altså bidra sammen for å få arrangementet i havn.

Det er mange som jobber i kulissene på Fargespillprosjektet. Sara Stang Møller for eksempel, som har vært en av Fargespills koreografer på flere forestillinger. Her på en øving før forestillingen i 2017.

Hvorfor er det viktig med integrering?

-Integrering motvirker ensomhet, som er et av Norges største folkehelseproblem. Integrasjon handler om at alle skal ha anledning til å bidra, delta og samhandle på tvers av ulikheter i samfunnet vårt. Det forutsetter at vi til en viss grad må følge samme spilleregler og selvfølgelig forholde oss til det norske lovverket, men utover det skal det være lov å være annerledes. Et stadig mer globalisert samfunn krever dessuten av oss at vi kan være åpne og kunne omstille oss andre mennesker med en annen kultur enn oss selv. Med god integrering får vi uten tvil et tryggere, åpnere og mer bærekraftig samfunn med mindre frykt og mer forståelse. Integrering fører til vennskap og nettverk som innebærer at en får kjærlighet og omsorg, blir respektert og verdsatt, får tilhøre et sosialt nettverk og et fellesskap med gjensidige forpliktelser.

Er dere i full gang med arbeidet med ny forestilling nå? Kan nye barn fremdeles komme og melde seg som deltagere?

-Fargespill Østfold driver en gratis kulturell møteplass på fritiden, den er åpen for alle unge mellom 9-20 år. Det vil si at vi hver mandag har åpne sirkus- og sangøvelser på Kulturskolen. På onsdager har vi åpne danseøvelser i Black Box og i storsalen på Samfundet. Les om tilbudet på: fargespillostfold.no. Vi liker ikke å si nei til noen og vi strekker oss langt for at så mange som mulig kan få delta på konsertene i Brygga Kultursal sammen med Det Norske Blåseensemble 20. og 21.mars.

Det er ikke lenge til 20. mars og ny Fargespill-forestilling! Gled dere!

Dina Billingtons faktaboks om Fargespill:

Fargespill Østfold er et multikulturelt barne- og ungdomsensemble som lager konserter i Halden. Ensemblet består av 100 unge aktører fra 9 til 25 år og har eksistert i Halden siden 2014. Prosjektet spenner seg over et år med øvelser mot en stor konsert i Brygga kultursal sammen med Det Norske Blåseensemble.

Konserten består av sanger og danser som aktørene har med seg, det er aktørenes sanger, danser, liv og røtter forestillingen bygger på. Hele veien får de veiledning av profesjonelle instruktører som ivaretar kvaliteten og de gode rammene på forestillingen. Kulturtilbudet har høy inkluderingsfaktor siden det er gratis og mange av øvelsene er lagt i skoletiden.

Fargespill Østfold og Det Norske Blåseensemble har premiere på sin nye forestilling 20. Mars 2019.

 

 

Kommentarer

kommentarer