Norge går en mer forutsigbar tid i møte

Tage Pettersen og Ingjerd Schou, stortingsrepresentanter (H) for Østfold

Sist uke ble Høyre, FrP, Venstre og KrF enige om en ny regjeringsplattform. Det følges opp denne uken med endringer i Erna Solbergs regjering og en debatt om plattformen i Stortinget neste uke. Resultatet er at Norge går en mer forutsigbar tid i møte. Enigheten er også historisk! Det er første gang siden 1985 at landet har en borgerlig flertallsregjering. La oss benytte anledningen til å ønske KrF velkommen om bord.

Flere aviskommentatorer forsøker å tegne et bilde av fire partier som har inngått et tvangsekteskap. Den myten kan avlives først som sist. Vi opplever stortingsrepresentanter fra alle de fire partiene som er opptatt av å løfte fremtiden sammen. Vi er opptatt av at mennesker som blir vist tillit også tar ansvar. Gjennom arbeidet med regjeringsplattformen har vi løftet det beste fra alle partiene inn i det som skal bli vår felles vei videre.

Målet for den utvidede regjeringen er at folk kan få leve frie og selvstendige liv. Det skal vi sikre gjennom å løse de store utfordringene Norge står overfor. Det handler om å skape et bærekraftig velferdssamfunn gjennom å omstille norsk økonomi, skape vekst og flere jobber, bygge infrastruktur i hele landet, fremme det grønne skifte og sikre oss som nasjon flere ben å stå på.

Som verdikonservative Høyrerepresentanter vil vi begge uttrykke glede over mange gode endringer i regjeringsplattformen etter at KrF kom om bord. Til grunn for politikken ligger synet på det enkelte menneskes unike, iboende og ukrenkelige egenverdi. Norge er et samfunn med små forskjeller, stor tillit mellom folk og høy grad av trygghet. Vi må ta vare på den sosiale kapitalen. Regjeringen vil styrke de viktige fellesskapene og bygge samfunnet nedenfra gjennom maktspredning og ved å gi enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn mulighet til å forme sin egen fremtid.

Ser vi på regjeringsplattformen med Østfoldøyne ser vi at det fortsatt skal leveres militær helikopterkapasitet til Rygge, det skal startes et arbeid med å restrukturere luftfartsavgiftene, man skal følge opp Jernbanedirektoratets fremdriftsplan for InterCity-utbyggingen og man skal følge opp planen om utflytting av statlige arbeidsplasser. Men politikk som er bra for landet er også bra for Østfold. Bedre integrering, en ekstra skoletime med realfag, innføring av engelsk i hele løpet på videregående skole, økning i barnetrygden, gratis «fritidskort» for alle mellom 6 og 18 år og en politikk som legger til rette for fritt brukervalg innen hjemmetjenestene – er gode eksempler på dette.

Den største forskjellen på Jeløy-plattformen og Granavold-plattformen er at den siste har et avklart flertall bak seg og slik sett står seg bedre i møte med Stortinget. Derfor går Norge nå en mer forutsigbar tid i møte.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer