«EØS-avtalen truer norsk arbeidsliv»

EØS-avtalen er en udemokratisk husmannsavtale som truer norsk arbeidsliv. Lørdag 6. april arrangerer Rødt en landsomfattende aksjonsdag mot EØS-avtalen.

Gjennom EØS har EU-reglene fått forrang over norsk lov. Det gjør at vesentlige deler av norsk folkestyre settes til side. Viktige politikkområder blir regulert av EUs lovgivning snarere enn av norske folkevalgte. Dette er grunnleggende udemokratisk, særlig med tanke på at det norske folk aldri har fått si sin mening om EØS-avtalen.

EØS-avtalen truer norsk arbeidsliv  

EØS har gjort det lukrativt for arbeidsgivere å importere billig arbeidskraft til Norge som må jobbe for langt dårligere lønn og arbeidsvilkår enn det som er vanlig. Rødt ønsker alle som vil jobbe i Norge velkommen, men vi ønsker ikke et arbeidsliv med et A- og B-lag der det er lønnsomt å utnytte arbeidsinnvandrere.

Får vi solgt varene våre?  

EØS-tilhengerne skremmer med at Norge kommer til å miste markedsadgang i Europa og at vi ikke vil få solgt varene våre uten EØS-avtalen. Men Norge har en gjeldende frihandelsavtale med EU, som sikrer tollfri adgang for industrivarer til EU. I tillegg er Norge med i WTO som forbyr handelshindrende tiltak mellom blokkene.

Rødt jobber for:

• Fortsatt nei til norsk medlemskap i EU.

• At Norge skal bruke veto-retten mot skadelige EU-direktiver.

• At alle som jobber i Norge skal ha norsk lønn og norske arbeidsvilkår.

• Å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale.

 

Rødt Halden v/

Linn Elisabeth Rokke Andersen 1.kandidat

Erling Rennemo-Melsom 2.kandidat

Jan Erik Andersen, leder

Kommentarer

kommentarer