En vakker dag har vi glemt demens

Nasjonalforeningen for folkehelssen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte/karsykdommer. Foreningen har 28.000 medlemmer på landsbasis og driver lokalt  arbeid gjennom 175 demensforeninger og 330 helselag. Her i Halden er nok de fleste kjent med det arbeidet BRA.helselag har lagt ned og fortsetter gjør. De har hyggekvelder på Karrestad, hver vår  markerer de Hjerteuka med trimløype til Ertehytta m.m.

Halden demensforening er med arrangør for Pårørendeskolen  og har åpne informasjonsmøter om ulike temaer som har tilknytning til hukommelse og  demens.

 «En vakker dag har vi glemt demens» er  det  optimistiske slagordet Nasjonalforeningen for folkehelse har satt for sin årlige demensaksjon. Uke 38 er aksjonen hvor mange foreninger har stand med informasjon og innsamling av midler. De fleste husstander får  i denne perioden brev i posten med tilbud om å støtte forskningen av demenssykdommer.

Midlerne fra demensaksjonen bidrar til å støtte den videre forskningen. TV-aksjonen  i 2013 går et godt løft til videre forskning.

May-Britt og Edvard Mosers funn av hjerneceller som sørger for at vi orientere oss er et godt eksempel på denne type forskning. De fikk som kjent Nobelprisen i medisin for sin forskning i 2014.

 Innsats for å forebygge/utsette demenssykdom forutsetter viten om risikofaktorer. Arv kan spille en rolle men i dag rettes mye av oppmerksomheten mot hva i livene som påvirker genene  våre etter vi er født.

Det vi vet i dag gir grunnlag for å hevde «det som er godt for hjerte er godt for hjernen».

Dette gir håp om det er mulig både å utsette demenssykdom og bidra til at de som har sykdommen får et bedre liv. Midlene fra demensaksjonen går derfor også til å iverksatte tiltak som gir gode øyeblikk og virker gunstig inn på personer med demens.

I dag rettes  blant annet mot «Demensvennlig vennlig samfunn».

«Demensvennlig samfunn» er samfunn som gjør hverdagen lettere for de som har demens. Ved å tilføre samfunnet rundt personer med demens kunnskap om sykdommen og dermed forstå og legge til rette for en ny måte å møte personer med demens  på  som taxisjåfør, brannmann og ansatte i ulike forretninger.

Kommunestyret i Halden vedtok i sitt budsjett for 2017 at « Halden kommune bør inngå samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelse for å få et mer demensvennlig samfunn»

I Halden har Demensforeningen ikke lykkes å få til en stor bøsseaksjon – kanskje vi klarer det neste år – men vi håper befolkningen registrer at det er Demensuke over hele landet og at det denne uken er demenssykdommer som står i fokus.

De som ikke har fått brev fra Nasjonalforeningen i posten kan benytte  SMS til 2216 (50,-) eller Vipps til 2216

 Gerd-Berit Odberg

Leder i Halden Demensforening

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer