Drodlemøte om publikumsutvikling for kunst- og kulturaktører

Halden kommune inviterer til drodlemøte om publikumsutvikling for kunst- og kulturaktører.

Halden kommune skal starte et prosjekt om publikumsutvikling i Halden, og vil i den forbindelse få invitere alle som driver med kunst- og kultur i byen vår til et drodlemøte hvor vi kan diskutere tematikken i litt uformelle rammer, og komme opp med noen gode ideer sammen!

Men hva mener vi egentlig med publikumsutvikling? Jo, vi ønsker at alt det spennende som skjer på kulturfronten i Halden skal nå ut, både til Haldenserne, men også til folk fra andre byer og områder rundt oss. Vi ønsker et rikt og mangfoldig kulturliv med masse glød og nyskaping, men også med det tradisjonelle og kjente. Vi vil ha en bredde, med plass til det smale og sære, men også det kommersielle.

Så hvordan i alle dager får vi til det?

I løpet av møtet kan alle komme med innspill til hva de tenker er viktig for å tiltrekke oss flere publikummere og å bli enda mer attraktive som arrangementsby.

Tid: Onsdag 8. november kl. 18:00

Sted: Casko-salen i Skofabrikken (u.etg. ved siden av kinoen)

Her er noen av spørsmålene vi kommer til å berøre:

  • Selge flere billetter: Hva skal til for å nå flere publikummere, både i Halden, og utenfor byens grenser? Hvor mye spiller billettprisen inn? Hva er for mye / for lite? Hvordan får vi ut informasjonen om det vi skal sette opp?
  • Programmering: Hvor viktig er valg av stykke / repertoar / innhold for salg av billetter og interesse for å komme å se på? Og hvor viktig er dette, kontra det å sette opp noe man har lyst til å vise frem?
  • Publikummere: Hvem er dagens publikummere? Hvem er det vi ikke når? Og hvordan kan vi nå dem? Er det meningen at vi skal nå alle?
  • Spillesteder / scener: Har vi nok scener i Halden? Har vi for mange? Hvordan kan vi utnytte de stedene vi har for å skape mest mulig aktivitet, og trekke flere folk?
  • Kompetanse: Hva mangler vi kompetanse og kunnskap om, for å få til alt dette?
  • Hvilke spørsmål er det vi ikke vet at vi bør stille? Hva er det vi ikke har tenkt på? Alle spørsmålene over her stilles i alle byer og alle steder som driver med kultur. Men hva er det vi ikke har tenkt på? Hva er unikt ved Halden? Hvordan kan vi jobbe med publikumsutvikling her, som er spesielt for oss?

Driver du med noen form for kunst og kultur i byen vår, og har lyst til å delta på møtet?

Meld deg på via denne lenken: https://forms.office.com/e/SyGXr6W1ex

 


 

Pressemelding fra Halden kommune

v/Catharina Heide Amundsen

 

 

Kommentarer

kommentarer