Borgerinitiativet mot utbygging av Tyska og Hollenderen med innspill til kommunen

Borgerinitiativet mot utbygging av Tyska og Hollenderen har levert et innspill til Hovedutvalget for Plan og Teknisk i Halden kommune. Her er innspillet kort forklart ved Tord Akerbæk: 

Innspillet tar opp 8 punkter:

1) Metan i grunnen

2) Arkeologiske funn

3) Folkehelse

4) Haldens profil

5) Miljø og artsmangfold

6) Geoteknisk utglidning

7) Behov for boliger

8) Økonomiske kostnader

På hvert av disse punktene uttrykker gruppen bekymring for ubesvarte spørsmål og manglende utredninger.

1) Miljødirektoratet fraråder boligbygging på områder som har vært biologisk deponeringsplass. Gruppen etterlyser en undersøkelse av
metangass i området.

2) Området har en rik kulturhistorie. Gruppen ber om en arkeologisk undersøkelse.

3) Tyska og Hollenderen er i dag et populært turområde. Gruppen spør om kommunen har utredet de helsemessige konsekvensene av å fjerne et sentrumsnært naturområde.

4) Innspillet uttrykker bekymring for at boliger og støyskjermer vil skape en skjemmende barriere mellom fjorden og byen, foran Rødsparken og Festningen.

5) Tyska og Hollenderen har en rik flora og fauna. Brevet spør om utbyggingen er vurdert opp mot mål innenfor områdene klima, miljø,
artsmangfold og lavutslipp. Brevet viser til kommunens egne målsettinger slik de framstår i kommunebudsjettet.

6) Innspillet setter forurensning og mulige metanforekomster i sammenheng med kommunens ansvar for opprydding. Brevet spør om
kostnadene ved en utglidning er vurdert.

7) Gruppen spør om det er riktig at kommunen vil kjøpe 50 omsorgsboliger i de panlagte blokkene og om det faktisk er økonomi og behov for dette i dag.

8) Brevet etterspør et totalbudsjett for kostnader fra kjøpet av tomten til et endelig salg av området.

 

Sammenfatning av initiativet ved Tord Akerbæk.

Les mer her: 

Åpent brev til Hovedutvalget for Plan og Teknisk, Halden Kommune.

9 Verdier og Kostnader ved Tyska – et diagram av Borgerinitiativet «Stans utbygging av Tyska og Hollenderen i Halden».

Her finner du Facebookgruppa Stans utbygging av Tyska og Hollenderen.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer