Bokstart! Leselyst for de minste

Nå er Bokstart-kampanjen i gang på Halden bibliotek!

Bokstart er et samarbeid mellom helsestasjonen, Halden bibliotek, private og kommunale barnehager, med støtte fra Foreningen!les. Målet med prosjektet er å styrke foreldrenes rolle for barnas språk- og identitetsutvikling, og legge til rette for leselyst og barnas senere lese- og skriveferdigheter.

Bokstart gjennomføres i rundt 30 andre land og det finnes godt med forskning på programmet. Les mer på bokstart.no Startskuddet for Bokstart i Halden gikk 1.november 2023 og gjennomføres i første omgang med et fem års perspektiv.

Linn Laupsa og Fredrik Holm åpner Bokstart på Halden bibliotek.

Samarbeid

Helsestasjonen møter alle Haldens småbarnsfamilier. Bokstart skal støtte det arbeidet som allerede gjøres på helsestasjonen for å fremme små barns språkutvikling, og samspill mellom foreldre og barn. Helsestasjonen har en unik mulighet til å nå ut til foreldre som ellers ikke leser for barna sine.

Bokstart gir mulighet til samarbeid mellom biblioteket, helsestasjonen og barnehagene om å fremme høytlesing, leselyst og tidlig språkutvikling. Det er kjent at de kommunene som har helsestasjonen og biblioteket nær hverandre i avstand, er de som lykkes best med samarbeidet. Her har vi i Halden gode forutsetninger.

Bokstart på Halden bibliotek.

Dette gjør vi i Bokstart:

  • 8- månederskontroll på helsestasjonen: Utdeling av gratis bokgave, hefte med bokstips samt veiledning til foresatte om språkutvikling og viktigheten og gleden av bøker.
  • 2-årskontroll på helsestasjonen: Utdeling av gavekort som barnet kan bytte i en gratis bokgave på biblioteket. På biblioteket blir familiene møtt av ansatte som gir veiledning og hjelp til å for eksempel lage lånekort eller valg av bøker å låne.
  • Alle barnehagene får en bokgave, hefte med boktips, plakat og god informasjon om prosjektet.
  • Det arrangeres samlinger med tilbud til foresatte, til barselgrupper og brukere av Åpen barnehage med tema språkutvikling, lesing og bruk av bøker med barn.
  • Det arrangeres lesestunder for barnehager og andre barn.
Ordføreren leser høyt for barna på Bokstart.

Betydningen av lesing

Kjernen i Bokstart er den forskningsbaserte tanken om at barn som blir lest for fra tidlig alder, får en god start på livet. Bokstarts tiltak for å oppmuntre voksne til å lese for barna sine fra de er små, er å gi familiene bøker og informasjon om viktigheten av å lese for barn.

Målet med prosjektet er å oppmuntre foreldre til å lese for barnet sitt, snakke om bøker og gradvis utvikle et godt og livslangt forhold til lesing og litteratur hos barn, slik at de utvikler gode leseferdigheter. I tillegg kan høytlesing bidra til bedre skriveferdigheter, konsentrasjon, fantasi, sosiale ferdigheter, økt nysgjerrighet og viktig relasjonsbygging.

Har du et annet morsmål enn norsk? Bokstart oppfordrer voksne til å lese, synge og snakke sammen med barnet sitt på morsmål. Oppfordringen er at man alltid skal snakke med barnet sitt på det språket som man har nærmest hjertet.

Visste du at 15 minutter høytlesing har stor betydning for ordforrådet til barnet ditt?

Under Koronanedstenging kunne forskere studere hvordan språket til barna utvikler seg når de er hjemme. Mens passiv skjermtid hindrer læring, kan bare 15 minutters høytlesing gjøre underverker for ordforrådet.

Tidlig innsats

For Halden er dette et tiltak som kan sees i sammenheng med mål og tiltak i Kommunedelplan oppvekst om tidlig innsats, og kommunens satsingsområde barnets 1000 første dager. Tidlig innsats handler om å skape gode forutsetninger for utvikling og vekst for alle, fra første møtet på helsestasjonen og videre i barnehage og skole.

En del av målet er å kunne styrke barnets muligheter innenfor utvikling og læring. Det vil også kunne danne grunnlag for videre arbeid med lesing i Haldenskolen og er i så måte med på å støtte og en rød tråd for oppvekstfeltet.

Prosjektet initierer også til at samarbeid mellom private og kommunale barnehager videreutvikles for helhet og sammenheng i barnehagetilbudet, som skissert i Kommunedelplan oppvekst.

 

 


 

 

 

 

 

 

Kommentarer

kommentarer