Begrenset fremkommelighet på 17. mai

Deler av Halden sentrum vil bli sperret for trafikk på 17. mai. Alle oppfordres til å beregne litt ekstra tid på nasjonaldagen.
Foto: Johannes Granseth

I år er det viktig at alle som skal feire 17. mai i Halden beregner litt ekstra tid. Dette er særlig viktig for de mange som har barn som skal delta i barnetoget. Det vil ta noe lengre tid å komme fram til flere av stedene der skolene har oppmøte før barnetoget.

– Det blir noen trafikale utfordringer i år, men det meste vil gå greit om du beregner et kvarter ekstra tid, sier Truls Breda, leder for 17. mai-komiteen.

Gater sperres

Som vanlig sperres torget fra cirka klokken 18 på 16. mai. Fra morgenen på 17. mai vil også flere andre gater sperres mens det pågår barnetog og andre aktiviteter i sentrum.

Busterudkleva vil bli stengt for nedkjøring til sentrum. Det vil bli en veisperring øverst i Busterudkleva ved Berga. Det anbefales å kjøre via Brødløs og Dyrendalsveien for de som skal til sentrum fra denne kanten av byen.

Som vanlig vil Marcus Thranes gate være stengt ved Park Hotell. Dette er for å unngå å ha biler inn på Oskar Borgs plass hvor barnetoget starter. Grunnet manglende respekt for skilting her tidligere år, vil det i år bli en sperring som gjør slik innkjøring umulig.

I tillegg vil flere sentrumsgater enn hva som har vært vanlig tidligere år, bli sperret på 17. mai.

Det vil være ulike typer sperringer. Noen vil kunne fjernes raskt og vil kun være kortvarig. De siste sperringene vil bli fjernet cirka klokken 15 på 17. mai. Etter dette vil det igjen bli normalt trafikkmønster i Halden.

Parkering som normalt

Torget blir som vanlig ikke tilgjengelig for parkering på 17. mai. Utover dette så vil alle offentlige parkeringsplasser være tilgjengelig.

Ny rute for barnetog

Både barnetoget, russetoget og turntoget vil i år bruke gangbrua over Tista og ikke Bybrua som tidligere år. Togene vil gå fra gangbrua rett mot Indre havn og runde Tollboden før innmarsj mot torget. Publikum som ønsker å se togene på Sydsiden må med andre ord stå andre steder enn tidligere år for å få med seg dette.

Samarbeider med Politiet

Alle trafikkreguleringer på 17. mai gjennomføres i godt samarbeid mellom Halden kommune og Politiet. Det er Politiets vurderinger som ligger til grunn for endringene. Bakgrunnen for at det blir flere veisperringer på 17. mai i Halden er at PST midlertidig oppjusterte sin trusselvurdering for Norge 10. april.

Det foreligger ingen kjente trusler rettet mot Halden, så dette er tiltak basert på det nasjonale trusselbildet. Både Politiet og Halden kommune oppfordrer til å feire nasjonaldagen som normalt.

– Jeg gleder meg veldig til 17. mai og vil oppfordre alle haldensere til å feire nasjonaldagen som vanlig. Legger du inn litt ekstra tid, så blir dette den festdagen det skal være i år også, sier Truls Breda, leder for 17. mai-komiteen.

Mer informasjon

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer