Arrangementsåret 2023 med gode besøkstall for Halden bibliotek

390 arrangementer med til sammen 9181 arrangementsbesøkende. Det er nok en rekord for Halden bibliotek med hele 50% flere arrangementsbesøkende enn året før.

Det totale besøkstallet på biblioteket i 2023 ble 149.734. Det er omtrent 2000 flere besøk enn året før.

Stor bredde i arrangementstilbudet

Hvis vi ser på hva som har blitt arrangert, så viser det et mangfold av arrangementer.

For barna og barnefamiliene har det nye faste tilbudet Barnas biblioteklørdag slått godt an. De yngste barna har fått et bokstart-tilbud i samarbeid mellom helsestasjonen, barnehagene og biblioteket. Viktigheten av lesing fra barna er bittesmå står i fokus. Barselgruppe tilbys også ukentlig. Sosial gaming og Makerspace for de større barna og ungdommene har sine faste deltakere. Vi har en egen ungdomsgruppe som er med å planlegge arrangementer, og derfor fikk vi Ellen Aabol til oss i november med UKM-midler. De årlige klassebesøkene og demokratiworkshop i anledning Skolestartfestivalen bidrar godt til besøkstallene, og det samme med bærekraftsutstillingen til NIS Foundation.

For voksne har vi hatt mest søkelys på litteratur og kunnskap. 2023 var et debatt-år som vi sparket i gang sammen med HA med en fullsatt skoledebatt. Med støtte fra Viken fylkesbibliotek har vi kunne arrangere enda flere debatter og foredrag. Flere forfattere har lagt sine boklanseringer til det lokale biblioteket. Ingela Nøding fylte opp de stolene vi hadde. Svein Syversen har gjort oss kjent i Østfoldmarka med hele to boklanseringer i 2023.

Tilskuddsmidler og samarbeid

Høres dette dyrt ut fra en skattebetalers ståsted? Det er godt mulig, men arrangementsbudsjettet til Halden bibliotek er på kun kr. 40.000,-. Det er to hovedårsaker til at vi har fått til så mange arrangementer med så få kommunale midler.

Den ene er tilskuddsmidler. I tillegg til de støttene nevnt overfor er det Foreningen !les som har gitt oss forestilling med Kristine Bull og lesetime med Ingrid Elfberg. DNB Sparebankstiftelsen har gitt oss det faste Sosial gaming-tilbudet, mens Nasjonalbiblioteket har gitt oss vikarmidler til å gjennomføre bokprater.

Den andre årsaken, og den aller viktigste er alle lag og foreninger som legger sine arrangementer til Halden bibliotek. Enten i egen regi, eller i samarbeid med biblioteket. Halden litteraturforening sørger for at vi får gode forfatterbesøk for både barn og voksne. Halden Frivilligsentral har hatt språkkafé, flere foredrag og debatter hos oss. Human-Etisk forbund Halden lokallag sørger for kvalitetsforedrag og kildekritisk kunnskap. Halden Slektsforskerforening Mikroklubben har sine faste ukentlige møter, sørger for å åpne opp lokalsamlingen og arrangerer flere slektsforskingsarrangementer. Halden Seniornett arrangerer ukentlige datakurs. Foreningen Norden Halden har sørget for arrangementer med et nordisk fokus. Pride På Grensen legger deler av Pride-uken til biblioteket. Halden videregående skole samarbeider om både datahjelp og teaterforestillinger. Norli Køhn har sørget for spennende forfatterbesøk. Ellers har ungdommene fått mye spennende fra UKM. Vi har en ny strikkefestival i samarbeid med Vekst Spiseri og byens kulturinstitusjoner. Verdensbro sørget for juleforestilling og ikke minst har vi samarbeidet på tvers i kommunen om både kommunevalg, miljøuke, og skolestartfestival. I sum blir dette mange gratis litterære og kulturelle opplevelser.

Æren for det gode arrangementsåret går derfor til alle våre samarbeidspartnere og støtteordninger. Og æren for det gode besøkstallet går til deg som har møtt opp på ett eller flere av arrangementene. Uten ditt besøk, hadde det ikke vært like gøy å arrangere. Takk!

 

 

 


Alle foto: Halden bibliotek

 

 

 

Kommentarer

kommentarer