Alle skal med

Leserinnlegg fra Thor Edquist

Stein Erik Lauvås, og Ap, har gjort «arbeid for alle» til sin store kampsak. Alle mennesker i Norge er nok enige i uttrykket «alle skal med».

Men HVORDAN får vi alle med på en bærekraftig måte? Hvis man ikke har en løsning på det blir Aps valgkampretorikk bare en floskel.

Vi har det nå så godt i Norge at veldig mange, spesielt AP-velgere, har glemt hvor pengene kommer fra. Og for å gi en oppdatering på det: de kommer fra næringslivet. Det er på basis av inntektene fra næringslivet, og de som jobber der, at stat og kommune får inntekter til velferd.

For hvor skulle stat og kommune hente inntekter fra ellers ?

Winston Churchill sa dette veldig lettforståelig: «Noen ser på næringslivet som et vilt dyr som bør skytes, andre ser på det som en ku som skal melkes. Alt for få ser at næringslivet er den store sterke hesten som drar hele det tunge lasset alene».

Så spørsmålet er om man skal gi gjødsel til den kilden som gir oss inntekter å leve av, slik at den kan bli enda sterkere og gi rom for enda flere arbeidsplasser, som igjen vil gi økte inntekter til skole og helse og vei.

Eller om vi skal overbeskatte kilden, slik at vi får noe mer på svært kort sikt, men mindre å leve av i fremtiden.

Hele spørsmålet om arbeidsplasser, som Lauvås har gjort til sin kampsak, er om veien til økonomisk fremgang for oss alle går via det å skape mer ? Eller skatte mer ?

Ap vil nå beskatte næringslivet, kilden til vår velferd, mer, for å kunne øke de offentlige utgiftene. Når de først øker, er det nesten umulig å få dem ned igjen.

Høyre arbeider for å gi norske eiere like rammevilkår som utenlandske eiere, vi vil gjøre det lettere å både starte og drive nye selskaper, vi øker bevillingene til forskning og utvikling slik at bedriftene, kilden, kan bli sterkere og få muskler til å utøke sin virksomhet slik at flere får bærekraftige jobber i fremtiden, og gjennom det skape økte skatteinntekter.

Og vi ser at arbeidsledigheten går ned, skatteinntektene går opp, og optimismen er tilbake i næringslivet etter oljepris-sjokket.

Ja, tidligere Ap-medlem, politisk rådgiver i Olje- og energidep. og partisekretær for Ap i Oslo, Rune Bjerke, nå DNB-sjef, sier i dag i DN fra Arendalsuka at han er imponert over hvordan den borgerlige regjeringen har taklet oljekrisen.

Så, de som dypt der inne mener at å beskatte næringslivet, som vi alle lever av, mer, er det som skal til for å skape trygge arbeidsplasser i fremtiden, slik at «alle kommer med», får stemme AP.

Mens de som mener at vi må sørge for å skape bærekraftige, sunne fremtidige arbeidsplasser, kort sagt, skape mer, for å få flere i arbeid, ja ,de håper jeg vil stemme H.

For bare slik kan vi «få alle med».

Thor Edquist

4.kandidat H Østfold

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer