Trygge elever lærer best

Leserinnlegg fra Kirsti Brække Myrli (Ap)

For mange elever får ikke den hjelpen de trenger. Mobbing er et stort samfunnsproblem, og barn som blir mobbet, lærer mindre og er mer utsatt for sykdom og problemer senere i livet.

Arbeiderpartiet vil ha et taktskifte i kampen mot mobbing og etablere beredskapsteam mot mobbing for alle kommuner. Vi vil sørge for en skolehelsetjeneste som når alle elevene, og ha psykisk helse på pensum i skolen.

Bedre skolehelsetjeneste. Innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten og styrke bredden i tilbudet. Vi vil utarbeide en strategi for hvordan vi skal nå målet om en tilgjengelig skolehelsetjeneste for alle elever hver dag. Skolehelsetjenesten skal være tilgjengelig og møte ungdom på deres premisser og arenaer.

Styrket kamp mot mobbing. Etablere beredskapsteam mot mobbing for alle kommuner, og gjennomføre stort kompetanseutviklingsprogram i antimobbearbeid for alle ansatte i skolen.

Psykisk helse på pensum. Integrere psykisk helse i skolens fag, slik at barn og unge får en helhetlig opplæring om kroppens fysiske og psykiske helse, og gjøre psykisk helse til en del av innholdet i lærerutdanningene.

 

Kirsti Brække Myrli

Leder Halden Ap

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer