800 barn i Halden i lavinntektsfamilier

I Halden er det flere barn som lever i lavinntektsfamilier enn ellers i landet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har 178 millioner kroner i barnefattigdomsmidler som skal fordeles. Halden kommune oppfordrer lokale aktører og organisasjoner til å søke om midler. 

I Halden bor det i overkant av 30 000 personer og av dem er 21 % barn. Statistikk som er basert på årene 2012 til 2014 viser at det bor en vesentlig andel barn i lavinntektsfamilier i Halden. Oslo, Østfold og Telemark skiller seg ut som fylker med mye fattigdom.

Landsgjennomsnittet viser at det bor 9,4 % barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt. I Halden er tallet  14,5 %, noe som tilsvarer i overkant av 800 barn.
På statistikken over antall barn i husholdninger som mottar mer enn halvparten av samlet inntekt gjennom offentlige overføring ligger også Halden høyt. Gjennomsnittet i landet er 11,8 % og i Halden er det 18,3 %.

Det er med andre ord både behov og rom for flere tiltak i Halden overfor barn i lavinntektsfamilier.
Formålet med midlene som lyses ut er å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Det er et mål at tiltakene skal ha lave eller ingen kostnader for deltagerne.
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner oppfordres til å søke.
Informasjon og søknadsskjema finnes her. 

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer