Ytring: Det er viktig å satse på uorganisert ungdom!

I disse kommunale budsjett-tider er det stort engasjement rundt prioriteringen i rådmannens budsjettforslag og stor spenning knyttet til de politiske partiers egne budsjettforslag.

I rådmannens budsjettforslag er det lagt inn en reduksjon i kulturtilbud til barn og unge med 300 000 kroner, noe som i følge forslaget vil føre til mindre aktivitet, ferieklubb avvikles og forebyggende arbeid reduseres.

Pr. dags dato er det kun Rockehuset med sine totalt 0.50 årsverk – åpent 2 kvelder i uka som er tilbudet for uorganisert ungdom. Domino er midlertidig stengt grunnet én ansatt som har gått over i annen jobb.
Det har de siste årene sluttet flere personer ved Rockehuset og Domino, og flere av disse stillingene er ikke besatt, noen av de holdes vakante som vil si at stillingen er ledig men ikke besettes.

Debatten i Halden Arbeiderblad har den siste tiden hatt fokus på hvor mye diverse tilbud gir tilbake til lokalsamfunnet. Hvis et ungdomstilbud for uorganisert ungdom greier å treffe én ungdom som kanskje ellers hadde havnet på skråplanet. Så er det snakk om mange millioner kroner spart i offentlige tjenester – just sayin’.

At ungdom har et sted hvor de kan møtes, bli inspirert, inspirere, ytre seg og bygge indentitet kan sikkert også prissettes.

Hvorfor satse på ungdom? Svaret er enkelt og veldig banalt: De er framtida!

Kommunestyret skal ta stilling til budsjettet 17.desember.

Forslag til visjon: Halden – byen med den gode ungdomssatsningen.

Hilsen Henrik og Laurits

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer