– Vi tar ansvaret

En lang og intens valgkamp går mot slutten, de siste dagene og timene skal ordførerkandidat Kirsti Brække Myrli bruke godt. Hun vil snakke enda mer med enda flere, og håper mange blir inspirert til å velge Arbeiderpartiets stemmeseddel på søndag og mandag. 

De siste ukene har hun vekslet mellom å legge frem Arbeiderpartiets løsninger og å hamre løs på motstandernes argumenter. Hun oppsummerer valgkampen som frisk og spennende.
– Vi har tatt til orde for å skape vekst i byen. Vekst kan vise seg å være en like god medisin som en sløv sparekniv, forklarer Brække Myrli. Hun ivrer etter å snakke om alle kjernesakene; et trygt arbeidsliv, Sentrum oppvekstsenter, nei til søndagsåpne butikker, en bærekraftig omstilling av eldreomsorgen, Erlandsen-saken. Listen er mye lenger, men tiden strekker ikke alltid til.
– Jeg opplever at det er to store forskjeller på ordførerkandidatene her i Halden. En vil se fremover, en vil snakke om fortiden. En snakker om å ta politisk ansvar, en snakker om administrasjonen. Spørsmålet er om innbyggerne vil ha en ordfører som ser mulighetene eller en som ser begrensningene.

11879051_732784590181931_6087183694607680803_o

Brække Myrli har snakket mye om strukturelle grep. Men hva ligger egentlig bak de ordene?
– Ett eksempel på et strukturelt grep vi ønsker å gjøre er å bygge Sentrum oppvekstsenter. Senteret skal erstatte både Os og Rødsberg skole og vil ha en idrettshall som bruks av Halden vgs. Senteret kan også huse biblioteket, en ungdomsklubb og Frivilligsentralen. Det er ingen tvil om at et slikt bygg vil redusere driftskostnader, frigjøre eiendomsmasse og skape ny vekst, forteller hun ivrig.
Og akkurat det med eiendomsmassen er en sak hun har pratet mye om.
– Kommunen har en rekke dyre eiendomsavtaler på grunn av en avtale som ble gjort rundt årtusenskiftet mellom kommunen og pensjonskassa. Vi vil ha full gjennomgang av dette, og gjennom salg kvitte oss med den typen unødige kostnader. Her er det muligheter for å effektivisere driften og fylle tomme hus. Det gir aktivitet som igjen gir arbeidsplasser.

11935198_948894645151859_1697612910_n

Like sikkert som at valgdagen nærmer seg er det at helsesektoren er en viktig valgkampsak for Arbeiderpartiet.
Brække Myrli er opptatt av at helsesektoren må omstilles for å møte eldrebølgen som kommer om noen år.
– Jeg ønsker at vi ser på forskjellige omstillingstiltak som større enheter, større fagmiljøer og større stillinger.  Vi vil starte prosjekter med bruk av omsorgsteknologi og hverdagsrehabilitering i et samspill med god hjemmebasert pleie, slik at de som ønsker å bo hjemme får mulighet til det. For oss handler det om å levere bedre kvalitet til en lavere kostnad, i tett samarbeid med de ansatte, forklarer hun.

Ostehøvelkutt har hun ingen sans for. Hun håper at valgresultatet tilsier at kommunen kan ha en strategi og en plan som innebærer noe mer enn å bruke ostehøvelen.
– Vi ønsker ikke at politikerne sparer seg fra de vanskelige prioriteringene ved å bruke ostehøvelen. Det kan ikke fungere slik at man har ryggen fri og kan gjemme seg bak administrasjonen. Vi savner prioriteringer som strekker seg utover den kjipe sparekampanjen. Prioriteringer kan være vanskelige, men må gjøres.

De siste to ukene har det vært to debatter arrangert av LO Halden og ett folkemøte på Remmen.
– Jeg er glad for at jeg har fått muligheten til å møte ordføreren til debatt ved flere anledninger og få frem våre saker. I den siste debatten på Remmen var alle partiene til stede og skillelinjene mellom de ulike alternativene kom frem, sier Brække Myrli.
Hun har stadig fått spørsmål om listen til Arbeiderpartiet og det ”gamle” og det ”nye” Arbeiderpartiet. Til de som lurer på det har hun et veldig tydelig svar.
– Et enstemmig nominasjonsmøte og et samlet parti har bedt oss om å ta ansvar og lede skuta. La det ikke herske noen tvil om at vi har tenkt til å ta det ansvaret. Politikken til Arbeiderpartiet ligger fast, vi er godt forankret i den sosialdemokratiske tradisjonen. Men på noen områder har vi nok også en annen oppfatning av hvordan det politiske arbeidet skal drives.


Brække Myrli har lovet velgerne 11 saker på 100 dager. Det kan for noen høres ambisiøst ut, men hun har en konkret plan.
– Om vi vinner valget har vi ikke tenkt til å sitte stille. Det er mye å gripe fatt i og den listen sier noe om hva vi vil ta tak i først. Men før vi kan starte den jobben skal valget avholdes og et nytt kommunestyre skal konstitueres. Får vi tillitt fra velgerne er vi klar til å ta ansvar, avslutter den kampklare og engasjerte ordførerkandidaten fra Arbeiderpartiet.

Denne artikkelen er betalt av Halden Arbeiderparti. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer