Utsnitt av et stoff laget på Spinneriet (Spinneriets logo er trykket på stoffet) Kjenner publikum til dets opprinnelse? Foto Siri Austeenjpeg

Kommentarer

kommentarer