Fritidskortet i Halden

Halden blir nå en av 12 nye kommuner der ordningen med fritidskort skal prøves ut. Hvert enkelt barn og ungdom mellom 6 og 18 år får 800–1000 kroner per halvår til selvvalgte fritidsaktiviteter.

Innføring av fritidskortet er en sak KrF har arbeidet fram. Her lokalt har vi flere ganger foreslått at Halden skal være en av forsøkskommunene. Nå har det skjedd – til glede for kommunens barn og ungdom.

Noe av tanken med fritidskortet, er at det skal bidra til sosial utjevning. I Halden er over 1100 barn medlemmer av familier som lever under fattigdomsgrensen. Mange har ikke råd til å betale de kontingentene og avgiftene som kreves for å være med på mange av fritidsaktivitetene. Men nå får altså alle samme mulighet. Den enkelte kan selv velge hva slags aktivitet(er) de ønsker å bruke pengene på.

Etter at prøveperioden er over sommeren 2021, skal ordningen evalueres før det innføres som en permanent ordning. Dette skal ses i sammenheng med Fritidserklæringen, som har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta på minst én organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Det er derfor gledelig at barna og de unge i Halden får være blant de første som får prøvd ut fritidskortet.

Dagfinn Stærk

Halden KrF

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer