En dugnadsliste utenom det vanlige

Hoggeskur, tekstilutstilling, nytt stabburtak, reparasjon av feltesse og restaurering av kjøpmannsdisk. Dette er bare noen av punktene på dugnadslisten til Idd og Enningdalen historielag. En dugnadsliste som viser et svært aktivt historielag som er bevisst på å ta vare på vår felles historie. 

Historielaget, som teller over 600 medlemmer, sendte for noen måneder siden ut en lang og innholdsrik dugnadsliste. Invitasjonen til å delta er åpen og inkluderende, her er det mulighet for mange som vil bruke kunnskap de allerede besitter og nye som vil lære håndverk som ikke er hverdagskost lenger.
Leder i laget, Eivind Løvås, forteller om engasjementet rundt dugnadene.
– Det har stort sett vært rundt ti personer som har bidratt hver gang, totalt sett ca. femti forskjellige. Det er vi ganske fornøyd med, sier han.
Historielaget eier alle bygningene på Gamle Prestebakke, og en av arbeidsoppgavene har vært å lage en tekstilutstilling og en lekeutstilling i Annestua.
– Her skal vi også restaurere en gammel kjøpmannsdisk i butikken, og bytte ut den vi har her nå, forteller han entusiastisk.

IMG_7279

Historielaget er svært bevisste på Haldens steinhoggerhistorie, og det er flere aktiviteter i tilknytning til dette.
– Vi har hentet en gammel smie fra Holmberg på Aspedammen. Den ligger nå i deler, også skal vi sette den sammen igjen her på Prestebakke. I tillegg skal vi sette opp et hoggeskur, der vi kan vise hvordan steinhoggerne jobbet, forklarer han og peker rundt på området.
Her finnes også en stor samling med steinhoggerutstyr der man har omvisning for grupper.  I tillegg blir det vist en film som Tex Strandberg har laget for historielaget.

IMG_7270

Siste helgen i august arrangeres Sensommerstevnet og innen den tid er det mye som skal være ferdig. Hovedhuset er fra slutten av 1790-tallet, og trenger hele tiden vedlikehold. Denne gangen er det vasking og maling. De har også fått tak i ”en hel del låvemaling”, så beskjeden til dugnadsgjengen er enkel – alt som er rødt kan man begynne å male.  Det er mange bygninger som skal tas vare på.
-Det er egentlig en imponerende aktivitet vi har her i historielaget.  Heldigvis er det mange som bidrar og vi er svært glade for kunnskapen som våre medlemmer bidrar med. Det er viktig å ta vare på historien vår og bidra til å føre den videre, sier en stolt leder av historielaget, Eivind Løvås.

IMG_7273

Tirsdag 23.juni inviterer historielaget til sin tradisjonelle St Hans feiring. Dugnadsgjengen er godt i gang med forberedelsene, det er telt som skal opp, benker som skal flyttes og mat som skal lages.
Oppfordringen er klar – hjertelig velkommen til en hyggelig kveld på Prestebakke.

 

Kommentarer

kommentarer