Blir det selvbetjening på Halden bibliotek?

Lørdag 19. november fant publikum en lapp på døra i Halden bibliotek om at biblioteket var stengt på grunn av sykdom. Hva er det som gjør at byens bibliotek ikke er rustet for sykdomsforfall og hvordan kan biblioteket holde mer åpent?

Lappen som hang på døra lørdag 19. november ble hengt opp flere dager i forveien for at publikum skulle være forberedt. Men er bemanningssituasjonen på biblioteket så stram at man ikke tåler sykefravær?
– Med bakgrunn i stramme vaktplaner og at biblioteksjefen normalt også jobber ved sykdom kom biblioteket i en situasjon der det kun var en ansatt på vakt denne lørdagen. Det er ikke forsvarlig og biblioteksjefen valgte å stenge biblioteket den lørdagen og informere brukerne i god tid, forteller kultursjef Stein Wilhelmsen.

img_1472

Biblioteket har 7,95 årsverk fordelt på barne-og voksenavdeling. De har varierte åpningstider i løpet av uken, med langdager på mandag og torsdag. I løpet av 2016 vil det være omtrent 80 000 utlån på biblioteket. Rådmannen har satt opp 82 000 som mål for 2017.

I Rådmannens budsjettforslag står det beskrevet at det er behov for å utrede bibliotekets plass i samfunnet og et mer åpent bibliotek. Flere andre byer har allerede innført ”meråpent bibliotek” som innebærer at man har fastsatte bemannede åpningstider som tidligere og i tillegg noen timer åpent med kun selvbetjening.
I Norge var Stavern bibliotek først ute med meråpent bibliotek for flere år siden. I en artikkel i Aftenposten sa de at de ikke hadde noen utfordringer med det.
– Det fungerer veldig bra og det er tydelig at folk setter pris på fleksibiliteten. Det er flere og flere som logger seg inn etter stengetid, sier biblioteksjefen ved Larvik bibliotek, Mette Gjerdrum.

Rådmannen har også tidligere foreslått at meråpent bibliotek skal utredes, men det har ikke skjedd stort. I 2015 skrev styret i Norsk bibliotekforening Østfold et innlegg om Rådmannens budsjettforslag og de foreslåtte kuttene for Halden bibliotek.
– Hvordan kan han fastslå at redusering av bemanningen med 2,5 årsverk, av i alt 6,85, samt redusering av åpningstidene til kanskje bare 15 (!) timer i uka, vil føre til et mer-åpent bibliotek og til et mer publikumsvennlig tilbud til Haldens innbyggere? At det nesten ikke blir ansatte med faglig kompetanse eller at en avdeling stenges betyr, ifølge rådmannen, endringer og ikke svekkelse. Forstå det den som kan.

Sammenligner man med Moss, Sarpsborg og Fredrikstad ligger Halden lavest i utgifter til bibliotek pr innbygger. Halden bruker 214,- pr innbygger.
I Rådmannens budsjettforslag er det lagt opp til at budsjettet for kulturenheten videreføres på samme nivå i 2017 som i 2016. Det betyr fortsatt stramme rammer og ingen økning i lønnsmidler eller midler til innkjøp.

Kommentarer

kommentarer