Alt som hives i havet, skylles i land et sted

Ny utstilling på fylkeshuset i Sarpsborg belyser problemet med marin forsøpling.

Torsdag 10. mars åpnet utstillingen MARLISCO (Marine Litter in Europe Seas: Social Awareness and CO-Responsibility) i foajeen på fylkeshuset. Forsøpling av havet er et stort internasjonalt problem. Rundt 90 prosent av det som havner på Østfolds strender, består av plast. Det ønsker utstillingen og menneskene bak å øke bevisstheten rundt.

Utstillingen, som er åpen og gratis for alle, er et samarbeidsprosjekt mellom Marlisco, Oslofjorden Friluftsråd, Interreg-prosjektet Ren Kustlinje og Østfold fylkeskommune. Den omreisende ustillingen har vært Europa rundt før den kom til fylkeshuset.
– Her i Østfold har vi i lang tid jobbet med miljø- og klimautfordringene. Gjennom prosjektet «Ren Kustlinje» setter vi nå spesielt fokus på forsøplingen av hav og strender i Øresund, Kattegat og Skagerak. At både Norge, Sverige og Danmark nå jobber sammen om felles løsninger er avgjørende for at vi skal komme videre i kampen mot marin forsøpling, sier Andreas Lervik, leder av fylkeskommunens næring og kulturkomite.
Lervik tror utstillingen kan være nyttig for å gi oss et konkret bilde av all søppelet som flyter rundt i havet vårt.
– Vi kan alle bidra til å gjøre søppelhaugen mindre i havet og på strendene våre, oppfordrer komitelederen.

«Et rent hav – vår fremtid»
Ren Kustlinje er et Interreg-samarbeid om den felles utfordringen med marint avfall i området Öresund – Kattegat – Skagerak utgjør. Prosjektets mål er å utvikle nye smartere og kostnadsbesparende metoder  for å håndtere det marine avfallet, samt forebygge forsøplingen.
Les mer på prosjektets hjemmeside http://www.renkustlinje.se/ eller besøk facebook-siden www.facebook.com/renkustlinje

Fakta om marint søppel

 • Marint søppel = Alt fast materiale fra menneskelig aktivitet – plast, trevirke, metall, glass, gummi, tekstiler, papir – som er forlatt eller på annen måte havner i havet og i strandsonen (United Nations Environment Programme – UNEP)
 • Ca 60-80 prosent av marint søppel i havet kommer fra land.
  15 prosent driver i land, 15 prosent flyter rundt i vannmassene og 70 prosent ender opp på havbunnen.
 • Skjærgårdstjenesten, friluftsråd, kommuner, frivillige og andre gjør en betydelig innsats for å fjerne marint søppel fra strendene, men likevel er det kun en liten andel som blir fjernet.
 • Over 90 prosent av det vi finner på strender i Oslofjorden består av plast (ref. OSPAR-registrering på Akerøya siden 2011. OSPAR er et internasjonalt samarbeid om beskyttelse av det marine miljøet i det nordøstlige atlanterhavsområdet).
 • Det kan ta flere hundre år før slike gjenstander brytes opp og blir «borte» i naturen, avhengig av hvilke materialer de er laget av. I mellomtiden kan de gjøre stor skade på mange dyr.
 • Hvert år dør eller skades antagelig mer enn en million sjøfugl, over hundre tusen marine pattedyr og et ukjent antall fisk over hele verden på grunn av menneskeskapt avfall.
  (Kilde: Oslofjordens friluftsråd)
 • Les artikkel om fylkesordfører Ole Haabeth og ordfører Jon-Ivar Nygård, som var strandryddere på øya Missingene 

Artikkelen er levert av Østfold Fylkeskommune v/ Kristin Hermansen Josefsen

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer