Ytring: Vil utrede mulighetene for Rokke avfallsanlegg

Når de borgerlige partiene i Halden nå legger Rokke avfallsanlegg ut for salg, prøver de samtidig å selge en av de sikreste inntektskildene til Halden kommune. Bare siste året har Rokke tilført kommunen 6 millioner friske kroner, noe som kommer godt med i en slunken kommunekasse.

Dette overskuddet har vi fått, selv uten at vi har gjort nødvendige investeringer på Rokke – noe som kunne bidratt til å gi oss enda større fremtidige inntekter.

Vi er bekymret for at de borgerlige nå legger viktig infrastruktur ut for salg for å skaffe oss en kortsiktig salgsgevinst – uten å ta høyde for hva dette vil bety for kommunen i et lengre perspektiv.

Jeg har derfor sendt en interpellasjon til ordføreren, hvor jeg ber rådmannen om å utrede mulighetene for å drive Rokke avfallsanlegg videre som et AS, med Halden kommune som majoritetseier.

En slik utredning vil kunne gi kommunestyret et sammenligningsgrunnlag, når saken om et eventuelt salg av Rokke legges frem for kommunestyret til endelig behandling.

Samtidig vil en slik utredning kunne fortelle oss hva som vil tjene Halden best, en engangsinnbetaling for å selge Rokke, eller langsiktige inntekter fra en jevn og god drift?

Kirsti Brække Myrli
Arbeiderpartiet

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer