Ytring: Vil bevare Musikk og Drama i Halden

Halden KrF mener at musikk og drama ved Halden videregående skole må bevares. Vi mener at Østfold fylkeskommune må følge opp fylkestingets vedtak om å leie egnet lokale for denne linjen. Den tvil som i det siste har blitt skapt om hvorvidt Halden videregående skole fortsatt skal tilby musikk og drama som egen linje, må snarest mulig fjernes.

Et ganske høyt antall ungdomsskoleelever sier at de er interessert i å begynne på musikk og drama til høsten. Men to forhold gjør at flere er usikre på om de ønsker å gå i Halden. Det ene er at dagens linje er plassert på Risum der det har blitt et lite skolemiljø med få muligheter for fordypning i andre fag. Det andre er usikkerheten om linjen i Halden faktisk vil bestå. KrF mener derfor at den beste måten å sørge for god rekruttering til denne linjen i Halden, er derfor å si klart ifra at linjen skal bestå og å sørge for lokaler i nærheten av skolen på Porsnes.

Halden KrF mener at det er viktig for Haldens ungdommer at de fortsatt kan gå på musikk og drama på videregående skole i Halden. Det er også viktig for byens kulturliv. I Halden har vi bl.a. Det Norske Blåseensemble, Opera Østfold, Den Hvite Dame og Halden Teaterskole som alle har et nært samarbeid med elevene på musikk og drama. Etter KrFs mening er dette noen av flere gode grunner for at denne linjen må bevares i Halden.

Årsmøte Halden KrF
Dagfinn Stærk (leder)

Kommentarer

kommentarer