Ytring: – Vi må styrke arbeidet med psykiske lidelser

Psykiske lidelser er samfunnets mest kostbare sykdommer. Kostnadene tilsvarer samme beløp som vi investerte i olje og gass i fjor, og like mye som det står inne på Folketrygdefondet. Det er også verdt å merke seg at femti prosent av utgiftene skyldes angst og depresjon – lidelser som for svært mange starter i barne- og ungdomsalder.

Halden Arbeiderparti har tatt på alvor at psykiske lidelser er kostbart for samfunnet. Mange psykiske lidelser starter allerede i barne- og ungdomsalder. For at skoler og barnehager skal kunne ta rollen som forebyggende arenaer, må det være høy kvalitet på innhold, og mange nok godt kvalifiserte voksne. Derfor er barnehagen og skolen, i tillegg til familien, de to viktigste arenaene for psykisk helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. God folkehelse starter i barnehage og skole. Derfor har Halden Arbeiderparti valgt å ha dette som en prioritet i sitt budsjett for 2017.

Ved å styrke arbeidet med psykiske helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid så vil vi si at vi har et sosialt fremtidsrettet budsjett.

Ulf-Torben Redi
Kommunestyrerepresentant
Halden Arbeiderparti

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer