Ytring: Trygge jobber – nytt flertall

I år er det 130 år siden Arbeiderpartiet ble stiftet. 130 år siden fagforeningsfolk i Arendal så at kampen for rettferdighet, like rettigheter og muligheter måtte kjempes på den politiske arenaen, ikke bare på arbeidsplassen.

Det første programmet til Arbeiderpartiet hadde bare fire punkter; alminnelig stemmerett, lovfest normalarbeidsdag, direkte skatt og streikeretten. Vår historie er et grunnleggende frihetsprosjekt. Mest mulig frihet for enkeltmennesket.

Arbeiderpartiet går til valg på at alle skal med. Det er kjernen i hva vi står for. At alle skal ha like muligheter, uansett hvem vi er og hvor vi bor. Men også at vi stiller krav til hverandre om at alle skal bidra, at alle må ta ansvar. Fordi alle trengs.

Våre hovedsaker er arbeid til alle og kampen for et trygt arbeidsliv. En god skole for våre barn. En trygg og aktiv alderdom. Og et klimavennlig samfunn. Arbeid til alle er vår viktigste sak. Vi vil skape trygge arbeidsplasser over hele landet. Trygghet for å få jobb og trygghet når man er i jobb. Sjeldent har dette vært viktigere enn det er i dag. Etter fire år med Høyre og Frp i regjering er sysselsettingen den laveste på 20 år. Vi vet hva høy arbeidsledighet kan gjøre med ett lokalsamfunn. Mange har sett det fra sin egen arbeidsplass – også her i Halden.

I disse dager er Halden kommunes renholdere igjen vært ute på anbud. Alle mister trolig jobbene sine. Og de som vil få disse jobbene vet at de bare har de midlertidig for fire år. For da er det ny runde med anbud. Kommunen har ikke bare tjenesten ute på et anbud, men også menneskene. Dette kunne enkelt vært unngått hvis kommunen med Høyre i spissen bare hadde satt virksomhetsoverdragelse inn som et kriterier i anbudet. Et anbud er faktisk en bestilling og det er den som bestiller som sitter med makta. I dette tilfelle er dette i hovedsak Høyre i Halden som for øvrig også er de som privatiserte renholdet i 2004. Og hvis man nå tror at all renhold er privatisert i Halden, tar man meget feil. Kommunen har egne kommunalt ansatte renholdere innenfor helse sektoren. Så her er det klar forskjellsbehandling av ansatte som utfører særdeles viktige oppgaver i kommunen vår. Halden har en anstrengt økonomi og Robek blir brukt som argument uansett tema og innehold, så også mot renholderne.

Tenk om Einar Gerhardsen hadde sagt at den økonomiske situasjonen etter andre verdenskrig var så vanskelig at vi ikke kunne skape trygge arbeidsplasser til alle. Eller at Trygve Bratteli, som satt som statsminister da vi har fikk ett stort oljesjokk på begynnelsen av syttitallet, sa at dette kan vi ikke gjøre noe med. Hans budskap og prosjekt var «arbeid til alle». I møte med jappetid og bankkrise var Gros budskap det samme. Og hva sa Jens Stoltenberg da den største finanskrisen på over 80 år traff Europa? Han sa – vi skal være landet i Europa med lavest arbeidsløshet. Og leverte landet i Europa med lavest arbeidsløshet.

Norge trenger en regjering som gjør det som sin første og største oppgave å sørge for at det er arbeid til alle. Vi vil legge til rette for at det blir skapt flere arbeidsplasser. Og har en klar og tydelig plan for å få det til. I dette ligger det selvsagt at dagens regjerings frislipp av midlertidige ansettelser i Arbeidsmiljøloven må reverseres. Og ikke minst å sørge for at fradraget for fagforeningskontingenten blir doblet, slik at flere organiserer seg og skaper trygge jobber – sammen. Her kommer folk til å merke forskjell når vi har vunnet valget.

Men hva mere vil dette valget bety for Halden?
Halden er fortsatt en del av Norge. Hvor landegrensen går avklarte vi allerede i 1718. Det ser nå ut som at Høyres regjering har glemt dette. I alle fall når det gjelder Inter city tog. Eller hva med den tvangen som Høyre nå utsetter oss for ved å bli en del av Viken? Halden som en del av Østfold har over tid mistet ulike tilbud og da også arbeidsplasser. Flere enheter og oppgaver flyttes ut av Halden og legges et annet sted i fylke. Hvis Østfold blir tvang sammenslått med Akershus og Buskerud til region Viken – hva vil da skje med Halden?

Nei folkens – Vi trenger en Haldenser på tinget.
Arve Sigmundstad er allerede godt i gang med å sette Halden på kartet i form av å skape flere arbeidsplasser ved utvidelse av Halden fengsel, få Inter city helt til Halden i 2030 og ikke minst nei til Viken Å får vi han inn, skal han sannelig få nok arbeidsoppgaver fra Halden, det skal jeg nok sørge for.
Skal vi få dette til, må folk opp av sofaen og bruke sin rett til å stemme. Valget 11. september handler om hva slags Halden og Norge vi vil ha. Det er et veivalg og et verdivalg.

Det er en kamp mot Høyre og Frp i en regjering som øker forskjellene mellom folk. Bruker pengene på skattekutt til de rike framfor en god skole og trygg eldreomsorg for alle. Som sentraliserer og selger Norge. Svekker samholdet og fellesskapet som vi alle er en del av. Gjør Norge til et kaldere samfunn. Vi må stå samme som bevegelse. For et samfunn med små forskjeller og like muligheter. Rettferdig fordeling og arbeid til alle.
Norge trenger en ny regjering og det skal vi sørge for – sammen.

Kirsti Brække Myrli
Leder, Halden Arbeiderparti

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer