Ytring: Spørsmål om helsesøstertjenesten

Regjeringen har de siste årene bevilget hundretalls millioner til styrking av helsesøstertjenesten, men siden tilskuddet ikke har vært øremerket har Halden kommune brukt pengene til mye annet.

I desember 2015 sendte statsrådene Bent Høie og Jan Tore Sanner ut et brev til landets ordførere, med informasjon om midler til oppbygging av helsetjenester til barn og unge i kommunene. Der presiseres det at midlene som går til å styrke tjenesten vil være øremerket til formålet, totalt 100 millioner, vil være en belønningsordning.

Ved at de øremerkede midlene innføres som en belønningsordning, vil de bare kunne tildeles kommuner som kan dokumentere at veksten i rammen, begrunnet i formålet, er brukt på helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Nasjonale normtall for nyfødte er 65 nyfødte pr. helsesøster i full stilling, i Halden har vi 71 nyfødte.
For barneskoleelever er det nasjonale normtallet 290 elever pr helsesøster i full stilling, i Halden gir posisjonens budsjett rom for en helsesøster pr 680 elever.

I Arbeiderpartiets forslag til budsjett hadde vi følgende forslag: «Skolehelsetjenesten, Jordmortjenesten og helsestasjonen skal styrkes, dette er viktige forebyggende tiltak»

Spørsmålet er:
Hvorfor bruker kommunen mottatte midler som var ment på å styrke helsesøstertjenesten på annet enn hva de var tenkt for og hva slags tiltak er det nå tenkt for å styrke tjenesten?

Videre, hva er anslaget på statlige øremerkede midler som Halden går glipp av, som følge av posisjonens manglende prioriteringer på Helsesøstertjenesten i sitt budsjett?

Kirsti Brække Myrli
Arbeiderpartiet
Forespørselen ble stilt i Hovedutvalg undervisning og oppvekst 20.04.16.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer