Ytring: Sentraliseringsspøkelset

Det går et sentraliseringsspøkelse over landet.

Musikk/Drama, Apoteklinje, Helseservicefag, Restaurant/Matfag, Teknisk/industriell produksjon /Kjøretøy, Bygg- og anleggsteknikk er i dag tilbud på videregående skole i Halden som fylkeskommunen vurderer å nedlegge, redusere eller flytte til «mer sentrale deler av Østfold». Halden kommunes politikere har i et enstemmig vedtak fra Formannskapet protestert kraftig mot dette.
Nåværende og tidligere elever fra Dans/drama på Risum har protestert høylytt og har med en egen «La Linja Leve-konsert» vist hvor viktig nettopp denne linjen er for talentene i Halden. HA er full av viktige og sterke leserinnlegg mot de foreslåtte nedleggelsene.

Det går et sentraliseringsspøkelse over landet. Mer robuste kommuner, mer robuste regioner, større politiregioner, favorisering av større driftsenheter/gårder i landbruket – og nå også sentralisering av tilbud og linjer på videregående skoler.

Vi er tydeligvis ikke mange nok her i Halden. Derfor skal vi fratas viktige tilbud. Helseservicefaget som skal gi Haldens befolkning helsetjenester, skal flyttes – samtidig som Apotekerlinjen fratas oss. Linjen for Teknisk/industriell produksjon skal ikke lenger tilby Kjøretøy-opplæring. Bygg- og anleggsteknikk som er så viktig for byggenæringen, skal reduseres fra to til en klasse. Arrangementsbyen Halden skal fratas Restaurant- og matfag fordi det vil koste for meget å etablere nye lokaler når alt skal samles på Porsnes. Kultur- og operabyen Halden skal ikke lenger kunne tilby Musikk og Drama men flyttes til Moss.

Det vises til dårlige søkertall til disse linjene fra Halden ungdommen. Her legges til grunn den første søknadsfristen som var 1. mars. Til Musikk/drama-linjen var det bare 16 søkere – og kun 5 fra Halden. 164 ungdommer har ikke sendt inn noen søknad ennå. Disse søkertallene er ikke reelle så lenge endelig søknadsfrist er 1. juni! Halden Senterparti mener det er uhørt av Fylkesrådmannen å legge ikke endelige søkertall til grunn når det fremmes forslag til skolebruksplan.

Dersom Halden og Aremarks elever mister viktige praktiske linjer og alternative valgmuligheter, må mange elever reise svært langt – langt utover normen på en time – for få den utdannelsen de ønsker. Reiseavstanden vil for mange elever bli så lang, at de i realiteten mister tilbudet. Å starte på linjer med mye teori passer ikke for alle. Yrkesfagene er viktige for denne gruppen om de skal gjennomføre videregående skole.

Hva vil dette bety for frafallet i den videregående skolen – i Halden og i Østfold. Vil vi få flere ungdommer som havner på NAV og ikke kommer seg ut i arbeidslivet? Å spare noen kroner i dag ved å sentralisere tilbudene i videregående skole, kan få langt alvorligere økonomiske konsekvenser på sikt.

Blir alle forslagene i høringsdokumentet vedtatt, er det ikke mye igjen av tilbudet i Halden, med unntak av det man kaller volumtilbud. De estetiske fagene vil i sin helhet være fjernet sammen med sentrale yrkesfag med lang opplæringstradisjon her i kommunen.
Det fremlagte forslaget til skolebruksplan rammer Halden og Aremark spesielt hardt. Når partienes fylkespolitikerne skal vedta skolebruksplanen, må de ta et helhetsansvar for reduksjonsforslagene, se på forslagene i et elevperspektiv og i et samfunnsperspektiv, for dem som rammes. Det er ungdommen som skal legge grunnlaget for fremtidig næringsutvikling og tilbud til Haldens befolkning fremover.

Anne-Kari Holm 
Halden Sp
Gruppeleder

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer