Ytring: Se trafikken fra 120 cm

Haldentrafikken ser annerledes ut for 6-åringens 120 cm enn mine 175 cm.

Trygg oppvekst krever at barns behov må veie tyngre når fremtidens transportløsninger skal utformes i byen vår. I dag ferdes barn, syklister, rullestolbrukere og barnevogner mange steder i samme kjørefelt som tungtrafikk, biler og traktorer. Dette er uakseptabelt.  Derfor har KrF har fått gjennomslag for at hensynet til barn -og unge skal vektlegges i ny Nasjonal transportplan. Ja, barna skal få sin transportplan. Trafikken skal ses fra barnas perspektiver.

Målet er at åtte av ti barn og unge skal velge å gå eller sykle til skolen. Da må trafikksikkerheten for barn og unge styrkes, men kanskje viktigst at Østfoldbarna behov vektlegges mer når nye transportsystemer skal planlegges og utvikles. Nye fylkesveier og andre veier blir bare optimale hvis de også er gode å bruke for de som er 120 cm høye. Da må bussholdeplasser lokaliseres i nærheten av skolene slik at barn ikke må krysse veien. At det blir sikre soner med nedsatt fartsgrense rundt skolene, og at det bygges trygge over- og underganger der det trengs.

Fremtidens Østfoldbyer og tettsteder skal planlegges med tanke på Østfold-barnas behov, både når det gjelder sikkerhet og folkehelse. Det er utsikten fra 6-åringens 120 cm som skal vektlegges i fremtidens trafikkbilde i Aremark eller Halden.

Line Henriette Holten Hjemdal
Stortingsrepresentant, Krf

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer