Ytring: Operatak på Os

Dette innlegget har blitt publisert på Sigmundstads facebookside.

Som kjent er Haldens svømmehall på Remmen i dårlig forfatning og Halden vil innen kort tid trenge en ny svømmehall, skriver Haldens Svømmeklub – som en ytring på KanDusi Halden.

Det er vel ingen overraskelse for noen som har fulgt meg en stund, men jeg har lenge ment at dette er et prosjekt som bør utredes nærmere.

Sentrum oppvekstsenter på Os, en ny felles barne og ungdomsskole, idrettshall og svømmehall. SFO, familiens hus, bibliotek, leksehjelp – her er det bare fantasien som setter grenser.

Jeg sier ikke at vi kan bygge alt dette de nærmeste to – tre årene, men vi må våge å ha noen visjoner, vi må våge å peke ut en retning. Deretter er jobben å legge stein på stein – et skritt av gangen. Sammen kan vi bygge vårt Operatak på Os.

Arve Sigmundstad 
Gruppeleder, Halden Arbeiderparti

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer