Ytring: Omstilling og innovasjon innen helsesektoren i Halden

At det skjer små mirakler når god ledelse får utfolde seg, de ansatte tar eierskap til oppgavene og innovative tanker får vinne frem, ja, det er utviklingen i Halden et godt bevis på.

For tredje året på rad følges vedtatt budsjett også innenfor det store helseområdet. Men minst like viktig er det at de brukerundersøkelsene som er foretatt det siste året, gir tilnærmet full score på service.

Innenfor det store helseområdet er Halden i front på flere utviklingsprosjekter som har vakt både nasjonal og internasjonal interesse.

Ved kort- og langtidsavdelingen på Iddebo sykehjem, f eks., har de ansatte selv tatt grep og virkelig tatt eierskap til oppgavene sine. Så godt at de fikk en internasjonal pris i Stockholm for sitt prosjekt «personbasert omsorg». Et prosjekt som de har tatt initiativ til selv, gjennomført i samarbeid med Høyskolen i Østfold og klart dette innenfor egen økonomisk ramme.

Arbeidet med velferdsteknologi – ja, det er å ta i bruk og få eksisterende teknologi og programvare til å fungere og ved det underlette hverdagen både for pasienter og ansatte.

«Virtuell korttidsavdeling» er et FOU prosjekt som virkelig setter Halden på kartet. Prosjektet blir kjørt som et samarbeid med Microsoft, NCE Smart Energy Markets, Høgskolen i Østfold, Nordic Media Lab, E-Smart systems og Halden kommune. Både Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen har investert midler i prosjektet, og Halden har forpliktet seg til å dele sin kunnskap med alle Østfolds kommuner.

Et responssenter er etablert på legevakten, slik at pasienter som kommer fra sykehuset kan dra rett til en virtuell korttidsavdeling hjemme hos seg selv, hvis pasienten ønsker det. Der har pasienten direkte videokommunikasjon via nettbrett med sykepleier på responssenteret. I tillegg får pasienten også en digital trygghetsalarm.

Dette er et FOU prosjekt som setter Halden på kartet både nasjonalt og internasjonalt.

Det satses også mye på dagaktiviteter for eldre med og uten demensdiagnose. Denne satsningen er finansiert med tilskuddsmidler fra Staten.

På Søsterveien omsorgsboliger har de ansatte selv fulgt opp helseministers og statsministers anmodning om å servere middag senere på ettermiddagen. Dette skal bidra til livskvalitet og rom og ork for flere aktiviteter i løpet av dagen.

Samme sted kjøres det også et spennende prosjekt sammen med Halden videregående skole, som blir kalt «Livskvalitet for eldre». Hver onsdag i måneden kommer det elever fra Halden VGS og spiller spill med pasientene, arrangerer bingo, lakker negler, serverer mat og mye annet.

Alt dette skjer, til tross for stramme budsjetter, fordi de ansatte tenker nytt og virkelig har tatt eierskap til oppgavene.

I tillegg til bl a det jeg har nevnt nå, jobbes det planmessig og godt med rekruttering av rett fagkompetanse og videreutdanning av egne ansatte.

Dette fordi Halden lenge har slitt med å få tak i nok egne sykepleiere og for lav gjennomsnittlig utdannelse i helsesektoren. Bruken av innleie av vikarer kan derfor ikke bli vesentlig redusert før vi har fått ansatt flere med høyskolekompetanse, eller etterutdannet egne ansatte.

Det skjer veldig mye godt arbeide ute i avdelingene, noe våre dyktige ansatte virkelig fortjener ros og honnør for.

Thor Edquist
Ordfører

Kommentarer

kommentarer