Ytring: Ny svømmehall i Halden sentrum

Som kjent er Haldens svømmehall på Remmen i dårlig forfatning og Halden vil innen kort tid trenge en ny svømmehall. Halden svømmeklubb har i denne anledning startet en prosess for å se hvilke muligheter vi har i Halden for å få bygget en ny svømmehall og ikke minst om dette er mulig i Halden sentrum. En svømmehall i sentrum vil være bedre tilgjenglig for en større del av Haldens befolkning sammenlignt med en plassering utenfor sentrum. I sentrum vil en svømmehall i større grad kunne nås av alle grupper i befolkningen, av gående og syklende og av de som reiser med kollektivtrafikk. Samtidig vil en svømmehall i sentrum være godt tilgjengelig for de fleste av Haldens skoler. Et godt tilbud vil bli godt besøkt og dette bidrar i sin tur til økt aktivitet i sentrum generelt.

Høsten 2014 fikk SG Arkitekter i oppdrag av Halden kommune å vise om det var mulig å plassere en ny 1- 10 skole og en ny idrettshall på Os. I denne studie skisserte vi også en fremtidig utvikling av byen med bl.a. en ny svømmehall på eiendommen til St Joseph. I skissen nedenfor, som stammer fra prosjektet for skole og idrettshall på Os, er dette vist ved at omrisset av en annen svømmehall med 50m basseng er lagt inn på eiendommen til St Joseph og parkeringsplassen ved siden. På bakgrunn av dette har SG Arkitekter blitt kontaktet av svømmeklubben for å videreutvikle tankene om en ny svømmehall i sentrum med plassering ved St Joseph som utgangspunkt. Skisser for dette og hvilke muligheter det kan innebære for byen vil bli presentert av Svømmeklubben og SG Arkitekter onsdag 27.januar kl 1900-2100 i kommunestyresalen.

Halden Svømmeklub

Les mer om prosjektet her.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer