Ytring: Nei til kutt på 10,5 millioner i skolen

Om kort tid skal politikerne i kommunen vedta budsjettet for 2016. På mange måter et greit budsjettforslag. På andre måter en katastrofe. For Skolene i Halden er det begynnelsen på slutten. Her er forslaget å kutte ufattelige 10,5 millioner kroner. Hverken mer eller mindre. Dette betyr i klartekst at politikerne ønsker å ta farvel med omtrent 17 lærere for godt. Disse kommer nok ikke tilbake. Det er ikke gjort analyse som forteller om hvor mange som eventuelt vil gå av med pensjon og derav naturlig kunne slutte. Dårlig håndverk for budsjettet er dette.

Videre sier de at det skal kuttes i skolene, men det gis ikke signaler om hvordan. Entrer bare en sekkepost ned på skolene. Ordne dette selv. Vi som politikere er ikke i stand til å fortelle hvordan. Bare gjør det. Godt da å vite at Fylkesmannen som godkjenner budsjettet ikke er så glad i slike sekkeposter.

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst behandlet i sitt møte i November saken som heter: Tilstandsrapport for grunnskolen i Halden kommune 2015. Her gås skolene nøye etter og en viser til tabeller som sammenligner resultater ved blant annet Nasjonale prøver. Elever i Halden scorer ikke bra i disse testene, ei heller gjør vi det så bra på opptakskarakterene til Videregående Opplæring. En av konklusjonene i denne rapporten er at det er for lav lærertetthet i Halden. Vi har med andre ord for få lærere.

Nasjonale prøver 2015 øker denne forskjellen på vi og de andre. Resultatene viser ikke bare at vi er bak de andre, men vi har skoler som er blant landets dårligste. Dette skjer i en kommune som siste 4 år er styrt av et parti som i alle år er kjent som et skoleparti fremfor andre. I tospann med Høyre kommer også Venstre som er kjent siden oppstarten som et frilynt parti med god ryggdekking blant lærere. Disse to partiene går inn for å redusere antall lærere i en kommune som resultatmessig er på vei i den nederste delen av resultatskalaen.

Konsekvenser er det heller ikke noe en ser i budsjettforslaget. Det sies kutte 10,5 millioner. Men dette beløpet kan bli langt høyere. Allerede støtter Staten Haldens skoler med 7,3 millioner kroner. Disse er øremerket på den ene side med 1,3 millioner Barneskolene og da 1-4 klasse. Og Ungdomskolene med 6 millioner kroner. Disse gis med det forbehold at kommunen ikke kutter i antallet lærere der disse midlene settes inn. Skal en ta vekk 10,5 millioner vil en komme til å røre enten ungdomskoler eller 1-4 klasse. Da er resultatet 17,8 millioner som skal vekk og vi må ta avskjed med 30 lærere kommende år. Tar en med reduksjonen til SFO med 4 millioner er vi oppe i 21,8 millioner. Årets regnskap styres mot et underskudd på 7,5 millioner. Settes dette inn er vi oppe i en reduksjon på 29,3 millioner. Det vil si det samme som å fjerne Hjortsberg skole målt mot budsjettet for inneværende år for å sette det i perspektiv. Staten har gitt byen 7,3 millioner for stillinger grunnet lave resultater. Disse forsvinner om lærertettheten reduseres. Da er det snakk om en budsjettmessig reduksjon på totalt 28 lærere.

I etterkant av valget 2015 ble Prestebakke skole erklært fredet. Men knapt en måned senere går Sp med på å på ny vurdere denne skolen inn i Idd skole jfr. Budsjettforslaget. Vet man ikke hva en er med på å presentere ?

Vil virkelig politikerne gjøre dette mot våre barn. Det er ennå ikke for sent å snu om du som leser dette er en politiker. Eller ønsker politikerne at vi alle fløtter fra byen ?

 

Halden kommunale foreldreutvalg har initiert en underskriftskampanje. Støtt opp om denne for å vise din mening. Dokumentet finnes her:https://www.facebook.com/download/757644131042312/Underskriftskampanje.pdf

Vi prøver også å organisere en demonstrasjon den 17. Desember for å vise at byen står samlet mot nedskjæringene. Mer om dette kommer senere.

 

For Halden Kommunale Foreldreutvalg
Kai Hagali

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer