Ytring: Må kjempe for Halden

Halden kommune har som mål å bli ”Norges mest innovative kommune”.
Et stalltips i den sammenheng er at det ville være fornuftig å legge til rette for en satsing og sunn utvikling av kreative/kunstneriske fag lokalt.
Foto: Johannes Granseth

NOU 2015:8 – Fremtidens skole – forteller bl.a.:
”Kreativitet og nyskaping i form av estetiske og kunstneriske uttrykk har stor verdi for samfunnet, og det blir viktig fremover at kulturelle uttrykk reflekterer det økte mangfoldet i samfunnet. De fleste vil ha behov for kreativitet i sin yrkesutøvelse, og evne til nytenkning og initiativ kan bidra til å skape muligheter og livskvalitet for den enkelte og for andre mennesker. Kreativitet og innovasjon som kompetanser har mange felles elementer, men begrepene er hentet fra ulike tradisjoner, henholdsvis estetiske fag / kunstnerisk utøvelse og nærings- og arbeidsliv.”

Våre folkevalgte politikere må gå på skansen og sloss for at Halden ikke mister musikk og drama på samme måte som aktivitør, dans og formgivning glapp ut av byen for noe få år siden. Politikerne må også enes om prinsipper, og slå i bordet i tide for at vi skal unngå det videregående nedleggelses-spøkelset hvert eneste år. Fylkesadm. (med god hjelp fra enkelte fylkespolitikere) har drevet med seigpining av Risum i 10 år, uten at et tverrpolitisk Halden har våknet.

Styrking av den kreative skolen og utvikling av de estetiske og kunstnerisk fagene – til og med videregående (!) … det er innovativt og fremtidsrettet.

Jan Henrik Diesen

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer