Ytring: – La meg da stille ordføreren to spørsmål

Ordfører Edquist anlegger en noe overbærende tone overfor vår partileder Kirsti Brække Myrli, når han i en kommentar publisert både i HA og på Kandusi irettesetter henne for hennes engasjement for skolen og barna våre.

Bakgrunnen for saken er at ordføreren nå to ganger har utsatt en sak vedrørende situasjonen i haldenskolen, slik at denne ikke kommer til behandling i kommunestyret. Helt siden starten på juni har vi ventet på at ordføreren skal svare på en rekke spørsmål vedrørende skolen i Halden.

Kanskje på tide å bruke energien på noe som bringer Halden fremover, spør ordføreren avslutningsvis i innlegget sitt.

La meg da stille ordføreren to spørsmål.  Om vi ikke skal bruke energi på barna våre, og på skolen vår. Hvilke andre saker synes ordføreren det er greit at vi engasjerer oss i?

Hvilke andre saker mener ordføreren er viktigere for å bringe Halden fremover, enn barna og skolen vår?

Arve Sigmundstad 
Halden Arbeiderparti

Kommentarer

kommentarer