Ytring: KrF har prioritert de minste elevene

Denne uka og tar elever og lærere i Østfold en velfortjent vinterferie. Elevene får ferie fra skolebenken, mens lærerne som har jobbet intenst for å sikre at våre barn får en god utdannelse og blir sett på skolen kan ta en velfortjent pust i bakken.

I denne stortingsperioden har nettopp de minste av våre elever vært KrFs hovedprioritet. Ved hvert budsjett har vi løftet barneskoletrinnet og de minste elevene gjennom vår satsning på tidlig innsats. Dette gjør vi fordi vi tror at barn som får en god start på skolehverdagen har et bedre utgangspunkt for å lære og at dette vil gi bedre mestring senere i livet. I forrige uke ble midlene for 2017 fordelt. For vårt fylke betyr det 25 millioner kroner til 35 nye lærerstillinger. Siden 2015 har det blitt 90 nye lærere på de fire minste trinnene i Østfold.

Lærere i Østfold som har tid til å se og støtte hver enkelt elev, er det aller viktigste for både læring og trivsel i Østfoldskolen. Da må det ikke være for mange elever per lærer. Høyere lærertetthet gir mer tid til hver elev, bedre mulighet til å tilpasse opplæringen og å gi alle den hjelpen og oppfølgingen de har behov for. Høy lærertetthet er særlig viktig blant de yngste elevene, slik at man tidlig kan sette inn ekstra hjelp der det trengs. I dag får mange Østfoldelver dessverre hjelp for sent, og det settes inn mest spesialundervisning på ungdomstrinnet.

Nesten 50 000 barn får spesialundervisning
I forrige uke kom nye tall fra grunnskolenes innrapporteringssystem som viser at mer enn 33.000 gutter og over 15.000 jenter i barne- og ungdomsskolen får spesialundervisning. Det er stikk i strid med det vi vet om betydningen av tidlig innsats. Vi må bort fra en «vente og se»-holdning. Det er avgjørende å sikre at elevene får ekstra hjelp så tidlig som mulig.

Tallene fra grunnskolens innrapportering viser at er betydelig flere gutter enn jenter som får spesialundervisning, og dette er noe som bør bekymre oss alle. Mange peker på at skolesystemet er lagt opp etter jenters atferd og preferanse for å tilegne seg kunnskap, mens gutter trives bedre med andre måter å lære på enn det som er vanlig i norsk skole. Vi tror at flere lærere vil være en del av løsningen også her da det vil gi mulighet til mer variasjon og tid til å se hver enkelt elev.

Viktig gjennomslag for KrFs politikk
KrF tror på tidlig innsats og vi har derfor prioritert det også i budsjettsammenheng. I de tre siste statsbudsjettene har KrF sammen med samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og venstre sikret 1700 nye lærerstillinger for hele landet, og 90 av disse er i Østfold. I budsjettet for 2017 fikk KrF gjennomslag for å fullføre storsatsingen på lærertetthet, og 460 mill. kr ble bevilget for å fullføre satsingen i 1.- 4. trinn.

Vi tror det elevene og lærerne først og fremst trenger er mer tid med hverandre. Ikke i form av heldagsskole, men i form av flere lærere i hvert klasserom. Og nå ser vi at både høyre og venstresiden i norsk politikk sier seg enig i dette og løfter fram tidlig innsats som viktig.

Line Henriette Holten Hjemdal
Stortingsrepresentant Østfold KrF

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer