Ytring: Krever «Handlingsplan for trygg mat»

Det bakteriologiske landskapet endrer seg til det verre! Derfor er det viktig å holde skansen! Norge må være best i verden når det gjelder bakterieutfordringene! Det er viktig å produsere mat i Norge, men det er enda viktigere hvordan vi produserer den.

Hvert år dør 700 000 mennesker i verden på grunn av antibiotikaresistens. Produksjonsmåten av mat og jaget etter billigere matvarer er en av mange årsaker til denne faretruende utviklingen. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil rette oppmerksomheten mot dette forholdet.
Det er viktig at Norge skal være best i verden når det gjelder antibiotikabruk i jordbruket. Men bakterietrusselen i framtida blir uhåndterlig dersom vi ikke retter større fokus på produksjonsmåte, smitteforebygging og dyre- og folkehelse i matproduksjonen.
Med bakgrunn i den kunnskapen som allerede er kjent, vil Norsk Bonde- og Småbrukarlag sterkt oppfordre Stortinget til å vedta en jordbruks- og matpolitikk som sikrer trygg mat og god folkehelse. Dette innebærer bl.a. bedre kontroll med foreskriving av antibiotika, mindre besetninger, lavere produksjonspress og bedre kontroll av matvarer.
Friske dyr skal ikke ha antibiotika. Det skal være et tydelig skille på hvilke preparater som kan anvendes til fôring av friske dyr og hvilke som skal anvendes til sykdomsbehandling. Produksjonsmåtene må ikke å presse fram antibiotika og anvendelse av andre resistensfremmende preparater.
Vi må få en handlingsplan for trygg mat!

Merete Furuberg
Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer