Ytring: Kan gitarmonumentet stå i havnebassenget?

På oppfordring kommer jeg med noen betraktninger rundt bruk av torget, med bakgrunn i en redaksjonell sak i dagens HA. Jeg har delt de samme tankene på egen Facebook profil.

Slik jeg ser saken vil det synes naturlig å drøfte hvordan vi best mulig skal vitalisere sentrum, man må imidlertid merke seg at på sydsiden foregår det både handel og kulturaktiviteter, kanskje nettopp for at denne delen av byen har formålstjenlig infrastruktur. Ved anledninger der problematikken rundt gågaten og nordsiden har vært gjenstand for debatt er det nettopp sydsiden man har sammenlignet med, noe som også er naturlig da sentrumsutvikling må sees i et helhetlig perspektiv.

Jeg er på ingen måte i mot torghandel eller aktiviteter, men nettopp torget i dagens driftsform ivaretar et behov for parkeringsplasser og infrastruktur som vil være en nøkkelfaktor i et sentrum som er samfunnsaktuelt for byen. At man årlig bruker torgarealet som arena for arrangementer viser også at dagens driftsform ivaretar en nødvendig fleksibilitet som gjør det mulig å gjennomføre aktiviteter uten å miste dette arealet som en del av bilistenes infrastruktur resten av året.

At Halden kommune eventuelt vil miste en betydelig inntekt i en vanskelig økonomisk situasjon bidrar også til å gjøre meg betenkt i forhold til en omregulering av arealbruken. Parkeringspolitikk skaper ofte debatt og økt aktivitet, så som torghandel og kulturarrangementer må komme i tillegg til og ikke i stedet for parkeringsplasser. Skulle sistnevnte bli en realitet tror jeg dessverre vi har grunn til å frykte at sydsiden sakte men sikkert vil lide samme skjebne som gågaten, vi må ikke glemme at de fleste benytter bil og må ta høyde for dette når vil legger planer for bruk av byen.

Jeg har vel tidligere også gitt uttrykk for å ikke våre enig i plassering av gitarmonumentet, det passer faktisk ikke ved basarene på torget. Har noen tenkt på hvor flott dette monumentet kunne blitt ute i havnebassenget i gjestehavnen, aller helst opplyst så det kan beskues både av gående langs bryggen og av de som kommer inn med båt?

Vegard Johansen
Halden Frp

Kommentarer

kommentarer