Ytring: – Jeg skal ut å rydde Østfoldstrender

 

Jeg skal ut å rydde Østfoldstrender.  Jeg er glad i sjøen og kystlandskapet vårt.  Som bruker av dette, vil jeg selvsagt at det skal være ryddig og pent. Men enda viktigere; plastforsøpling av havet er et virkelig havmonster og en trussel mot mange arter i havene våre. I vinter høre vi alle om en gåsenebbhval som dukket opp i fjæresteinene på Sotra med 30 plastposer i magen. Det vakte en ekstra stor bevissthet om dette miljøproblemet, og vil sikkert føre til enda større deltakelse i strandryddingen i år.
Foto: Nina Røsnæs

KrF har bidratt til politisk handling gjennom økte bevilgninger til opprydding langs kysten vår i budsjettene. Den økende bevissthet jeg nå merker hos folk flest, gjør det lettere å få forståelse for iverksettelse av nødvendige tiltak. Jeg lover derfor å følge opp strandryddingen videre, både gjennom regelverksendringer og økte bevilgninger.

Kildene til plastforurensing er mange, og tiltakene som settes inn må derfor også være mange. Tidligere strandryddedager har vist at det er mange som har svin på skogen. Man har funnet søppel fra nærområdene, fra skip som har dumpet avfall i sjøen og virkelig langreist avfall som har blitt fraktet til våre farvann med havstrømmene. Vi er glad for en økt oppmerksomhet mot dette både fra norske myndigheter så vel som internasjonale organer. Her gjelder det gode gamle slagordet: Tenke globalt og handle lokalt! I år er det første gang det arrangeres en felles nordisk innsats for ren kyst. Det ble markert tidligere i uka.

Jeg håper at mange med meg, tar seg tid til en skikkelig dugnad på lørdag. Og husk at hver dag er en strandryddedag. I denne miljøkampen, kan vi alle gjøre en forskjell for våre flott strender i Østfold!

Line Henriette Holten Hjemdal
Stortingsrepresentant KrF

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer