Ytring: I Halden forbigås Paris-avtalen

I morgen iverksettes Paris-avtalen, noe som feires ved at både Eiffeltårnet og Holmenkollen vil skinne i grønt.

I Halden forbigås Paris-avtalen, global oppvarming, klimaendring og miljøspørsmål i stillhet. Jeg fant det bemerkelsesverdig at Rådmannen overhodet ikke  omtalte miljøspørsmål i sin budsjett presentasjon og at heller ingen fra de andre partiene grep fatt i dette temaet.

I samme sal, onsdag kveld, ble det holdt et svært tankevekkende foredrag av Hege Westskog fra Cicero, i regi av Naturvernforbundet, om « Overgang til lavutslipps kommune» .  Her var både ordfører, varaordfører og flere gruppeledere til stede.
Så hvor ble det av den miljøbevissthet vi alle var enig  må styrkes i Halden?  På 90 -tallet markedsførte Halden seg til og med som Miljøbyen.
Selv om Halden er en ROBEK kommune, vil kommunen ha et budsjett i størrelses orden 2,2 milliarder kroner. Mange kommunale aktiviteter dreier seg om og påvirker miljø og CO2 utslipp.
Det hjelper ikke å henvise til at Planstrategien som ble vedtatt torsdag kveld omfatter en revidering av Klimaplanen.  En Klimaplan er ikke verdt papiret den er skrevet på hvis det ikke iverksettes konkrete klimatiltak lokalt i Halden,  og det må klart og tydelig framgå av budsjettet.
Den forrige Klimaplanen har stort sett blitt liggende i en skuff.
Skal vi lykkes med å nå målene i Paris-avtalen, må det være et klart og tydelig uttalt miljøfokus også på den kommunale driften!

Øivind Holt
Miljøpartiet de Grønne

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer