Ytring: Halden kommune trenger koding som valgfag

Koding blir valgfag fra høsten. Regjeringen har satt av 15 millioner kroner til et prøveprosjekt med programmering som valgfag i ungdomsskolen. Over 30 kommuner kan bli med i prøveprosjektet.

Her er det viktig at Halden kommune søker om å få bli en av disse kommunene. Vi står midt i det som kalles den fjerde industrielle revolusjon der digitaliseringen øker i styrke. Vi er omgitt av teknologi i hverdagen, og teknologi griper inn i nesten alt vi gjør både i jobb og på fritiden. Teknologikunnskap blir derfor bare viktigere på alle nivåer.

Det er et stort behov i arbeidslivet for denne kunnskapen. Samtidig er teknologikunnskap ikke bare viktig for de som skal bli teknologer. I dag er de fleste av oss bare konsumenter, mens det er noen få som styrer utviklingen. Vi må sørge for at dagens barn og unge kan være med på å utvikle teknologien i riktig retning. Teknologi og innovasjon har lenge vært et satsingsområde for Arbeiderpartiet.
Det er med stolthet vi nå ser hvilke frukter som høstes i kunnskapsparken på Remmen, ut i fra satsingen til Halden Arbeiderparti.

Søknadsfristen i prøveprosjektet er satt til 1. mars. Denne muligheten bør nå benyttes og ses i lys av vårt budsjettforslag for 2016. I budsjettforslaget til Arbeiderparti ble det lagt inn penger til digitale læremidler og nettbrett, nettopp fordi at vi ønsket å innføre ny teknologi i skolen som var framtidsrettet og besparende.

Halden AUF vil bidra til at Halden kommune søker disse midlene og fyller realfagene med praktisk innhold samt bygge opp lærerkompetansen, slik at skolen kan tilby undervisning i realfag og teknologi. Målet må være å vise elevene at realfagene er kreative og spennende, og at dette er fag å satse på videre.
På bakgrunn av dette vil vi som AUF representanter, rette en forespørsel vedr. saken, i Hovedutvalget for undervisning og oppvekst 17.02.16.

Halden AUF
v/ Sandra Myrvang, Cathrine Eng Skotnes og Simen Murud Gundersen

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer